Traject: jongeren in armoede

De voorbije jaren zette JINT al verschillende trajecten voor jongeren uit bijzondere doelgroepen op. Voor elk traject focussen we gedurende een bepaalde periode op een specifiek thema of doelgroep. Hierrond gaan we met een groep geïnteresseerde jeugd- en welzijnswerkers aan de slag. We verkennen de verschillende mogelijkheden die internationale projecten deze jeugdwerkers, hun organisaties en jongeren kunnen bieden en de obstakels die daarbij komen kijken.

In 2013 zetten we maximaal inzetten op het betrekken van jongeren in armoede bij de internationale projecten die we vanuit JINT ondersteunen en subsidiëren. Een twintigtal organisaties stapte mee in dit 'armoedetraject'.

Lees er hier meer over (pdf), of contacteer Karlien Leroux voor mee info.