Recentste e-zine voor jeugdwerkers


Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE november 2017

KALENDER


Mobility taster: Zet de stap naar een inclusief  project

Ken je de mogelijkheden van Youth in Action nog niet, en wil je met kwetsbare jongeren een internationaal project opzetten?
Dan is de cursus mobility taster dé smaakmaker voor jouw organisatie.

In internationaal gezelschap maak je kennis met de mogelijkheden en kansen voor jouw doelgroep. Daarnaast kom je in contact met andere organisaties en leer je hoe je stap voor stap zo'n internationaal project kan opzetten.

Trek eind januari naar Hongarije en proef er van wat internationale samenwerking jou en je jongeren te bieden heeft. Deelnemen aan deze cursus kost €50. Je kandidaat stellen kan tot 1/12. Word je geselecteerd, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Ons uitgebreide vormingsaanbod vind je in de JINT kalender.


Europees jeugdwerk zet in op actuele uitdagingen

In 2016 deed de Europese Commissie een oproep naar het jeugdwerk, om de actuele uitdagingen rond sociale inclusie en migratie binnen Europa aan te pakken. Als antwoord sloeg het netwerk van nationale agentschappen voor Youth in Action, waaronder JINT, de handen in elkaar. Samen zetten de agentschappen 3 grootschalige Europese projecten op.

>> Becoming part of Europe focust op de integratie en inclusie van jonge vluchtelingen en asielzoekers in Europa.

>> Het Youth for human rights project focust op mensenrechteneducatie binnen jeugdwerk en niet-formeel leren.

>> Aware and active richt zich rechtstreeks naar jongeren. Het wil hen aanzetten om zich actief in te zetten in Europa en kritisch om te gaan met media.

Lees meer over deze 3 projecten en de kansen die ze jou, je organisatie en je jongeren kunnen bieden op onze JINT website.

 


Buitenlandplannen in 2018? Begin er nog dit jaar aan

Wil je volgende zomer met jouw jongeren een grensverleggend project opzetten? Zoek je nog subsidies?
Wacht niet tot in het nieuwe jaar om er werk van te maken.

Via het Erasmus+ Youth in Action programma en het European Solidarity Corps kan je centen én ondersteuning krijgen om jouw internationale project uit de grond te stampen.

Komt mijn project voor subsidies in aanmerking? En hoe begin ik aan zo’n subsidieaanvraag?
Op onze info- en vormingsdag op donderdag 14 december zetten we je op weg met alle nodige informatie. Zoek je inspiratie om een inclusief internationaal project op te zetten? Dan mag je onze sessie ‘inclusief aan de slag’ zeker niet missen.
Deelnemen aan deze dag is gratis. Je kan je inschrijven voor een dagdeel of voor de volledige dag via onze JINT website.

TIP! Hou in je projectplanning rekening met de deadlines waarop je een subsidieaanvraag kan indienen en informeer je tijdig. De nieuwe deadlines voor 2018 vind je nu op onze Youth in Action website.


SALTO vernieuwt!

Wist je dat JINT de thuis is voor het SALTO-YOUTH Inclusion Resource Centre? Dit is één van de acht SALTO-YOUTH centra die door de Europese Commissie werden opgezet om de Youth in Action projectindieners en de Nationale Agentschappen voor Youth in Action te ondersteunen.

JINT collega’s Marija en Tony hebben dan ook een pak expertise in huis over internationale projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Die expertise vertaalt zich o.a. in tal van publicaties en een ruim internationaal vormingsaanbod, waarmee je jouw projecten met kwetsbare groepen nog straffer kunnen maken.

Vanaf 2018 breidt SALTO inclusie haar werking nog een beetje uit!
Naast inclusie staat nu ook het thema culturele diversiteit mee op de agenda. Het vernieuwde Resource Centre heet dan ook SALTO Inclusion and Cultural Diversity, en neemt hiermee de diversity fakkel over van de Britse collega’s. Een nieuwe uitdaging voor JINT en voor de SALTO collega’s dus. Je hoort er nog van!


Praktijkverhaal: Marok'n'roll, een inclusieve uitwisseling met smaak 

“Samen eten is de olie voor vriendschap.”

In de zomer van 2016 sloeg tijdens een groepsuitwisseling de vonk over tussen VONX vzw en Aragnia. Beide organisaties willen jonge mensen in kansarmoede en/of met een beperking kansen geven om te groeien. Die gedrevenheid deed hen de handen in elkaar slaan.

Een zomer later trok VONX voor het eerst met een Belgische gemengde groep van professionelen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking naar Essaouira, voor een uitwisseling met een Marokkaanse groep jonge sociaal werkers.

“In onze dagelijkse werking met jongeren met een beperking worden we regelmatig geconfronteerd met vooroordelen, angst, en zelfs racisme tegenover de Islam cultuur. Met deze uitwisseling wilden we mensen met en zonder beperking over de grenzen van de organisatie en de cultuur met elkaar verbinden.
Binnen onze partnerorganisatie Argania wou een groep jonge animatoren, die zelf opgegroeid zijn in kansarmoede en geen mogelijkheid hebben om te studeren, jongeren met een beperking in hun reguliere werking betrekken. In het Marokkaanse volksgeloof krijgen mensen met een verstandelijke beperking vaak een problematische rol toegewezen. Daar wilden zij verandering in brengen.”

Lees meer over dit bijzondere inclusieproject en bekijk het filmpje op onze JINT website.
 


Tip van de maand: Marija van SALTO Youth over een inclusief internationaal project opzetten

De keuze van de partnerorganisatie(s) met wie je gaat samenwerken is cruciaal om je project te doen slagen. Zoek een partner die je doelgroep echt begrijpt.
Dat kan zijn omdat die met dezelfde doelgroep werkt, maar dat hoeft niet. Een gelijkaardige aanpak kan ook helpen. Toets dit vooraf goed af, indien mogelijk door elkaar eerst eens te ontmoeten.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].