Mobiliteit van jongeren en jeugdwerkers: ook na 2013!

31/01/2012

Eind november legde de Europese Commissie haar voorstel voor een opvolger van de mobiliteitsprogramma's voor jongeren op tafel onder de naam 'Erasmus for All'.
Momenteel buigen de Raad van Ministers en het Europees Parlement zich over dit voorstel. Er wordt volop gediscussieerd over de concrete invulling, o.a. van het luik Jeugd.

Sowieso staat nu al vast dat er ook  in het nieuwe programma ondersteuning zal zijn voor mobiliteit van jeugdwerkers en van  jongeren in de vrije tijd. Welke naam het programma zal meekrijgen of over hoeveel centen het zal gaan is nog niet duidelijk.
Goed om te weten voor wie een meerjarenplan aan het uitwerken is en een internationaal luik in zijn organisatie wil uitbouwen!

 
Volgende artikels zijn ook interessant: