Kan ik als school bij jullie terecht voor subsidies?

Of je als school bij ons terecht kan, hangt af van het soort project dat je met de jongeren wil opzetten.

Het Youth in Action luik  van het Europese subsidieprogramma Erasmus+, waarvoor JINT het nationaal agentschap in Vlaanderen is, richt zich naar projecten van jongeren, jeugdwerk- en jongerenorganisaties in de vrije tijd.
Het moet dus om een project in de vakanties gaan, en er mag voor de jongeren geen verplichting of beoordeling (bv. in de vorm van punten) aan vast hangen. De activiteiten moeten buiten het lescurriculum va de jongeren vallen.

Gaat het om projecten binnen de schooltijd van de leerlingen , dan neem je best contact op met onze collega's van EPOS. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsluik van Erasmus+ in Vlaanderen.FAQ