Globall: a tool kit for working with newcomers

De publicatie Globall is een Engelse vertaling van een tool, gemaakt voor het wereldspelersproject van De Ambrassade en is zeer interessant leesvoer voor jeugdwerkers die weinig ervaring hebben in het werken met nieuwkomers. Het is geschreven met het Vlaamse jeugdwerk in het achterhoofd. 

Deze publicatie hoort bij het project 'Becoming part of Europe' dat focust op de integratie en de sociale inclusie van jonge nieuwkomers in het jeugdwerk (migranten, vluchtelingen en asielzoekers). Het is een samenwerkingsproject tussen België (Vlaanderen), Nederland, Zweden, Duitsland, Slovenië, Malta, Portugal en Italië. Meer informatie op de site van het Becoming part of Europe

Download de publicatie: Globall: a tool kit for youth workers working with young migrants, refugees and asylum seekers (pdf)