De eindverklaring van de Tweede Europese jeugdwerkconventie

De 2e Europese Jeugdwerkconventie bracht jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers uit heel Europa samen in Brussel tijdens de Europese Jeugdweek 2015. Samen gingen zij op zoek naar wat het jeugdwerk over grenzen heen met elkaar verbindt. De resultaten en bevindingen werden in één grote eindverklaring gegoten: een duidelijke boodschap aan alle betrokken beleidsorganen om groei en vernieuwing in het jeugdwerk te ondersteunen.  

Het was een titanenwerk om de input van 24 workshops en 20 projectbezoeken te verwerken tot één krachtig coherent document, dat evenwichtig en ambitieus is én waarin iedere deelnemer van de Conventie zich terug kan vinden. De Verklaring brengt ons een flinke stap vooruit in het Europese debat over jeugdwerk en voedt daarnaast ook de nationale en lokale discussies. Ze is gericht naar jongeren, jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers.

Met de verklaring willen we een krachtige boodschap uitsturen die de bijdrage van jeugdwerk aan het leven van kinderen en jongeren in de verf zet. De tekst wil daarnaast ook de sector zelf uitdagen om te blijven groeien en vernieuwen.

Wat staat er nu precies in de Verklaring?  
“Youth work is a distinctive practice”
Jeugdwerk is een volwaardige praktijk met eigen doelstellingen en unieke uitdagingen. De essentie van jeugdwerk, die ons met elkaar verbindt, is tweeledig. Jeugdwerk creëert ‘ruimte’ voor jongeren en reikt ‘bruggen’ aan in hun leven.

“Youth work does not stand in isolation”
Jeugdwerk is geen eiland en staat niet geïsoleerd in de samenleving. Samenwerking uitbouwen met andere beleidsdomeinen en sectoren is een must.

De Verklaring gaat verder met acht aanbevelingen over o.a. kwaliteit van jeugdwerk, financiering en cross-sectorale samenwerking. Samen vormen ze een Europese Agenda voor Jeugdwerk. In deze agenda vragen we ook expliciet meer aandacht en waardering voor jeugdwerk op lokaal niveau, en lanceren we een warme oproep naar lokale en regionale autoriteiten om samen met jeugdwerkorganisaties aan een “Europees Charter voor jeugdwerk op lokaal niveau” te werken.

“We are not a marginal option.
De Verklaring besluit met deze krachtige boodschap. Als Europa daadwerkelijk uitsluiting en ongelijkheid wil bestrijden is jeugdwerk geen luxe optie maar broodnodig. Jeugdwerk kan en moet een sleutelrol spelen in een sociaal Europa.

Niet investeren in jeugdwerk heeft 3 consequenties: het is afstand nemen van verantwoordelijkheid naar de volgende generatie, het is een gemiste kans om de Europese samenleving te versterken en het verzwakt de aanpak van een aantal grote, actuele sociale uitdagingen zoals jeugdwerkloosheid en extremisme.

De eindverklaring is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans en Duits.
Lees de volledige eindverklaring op de website van de Tweede Europese Jeugdwerkconventie of download de Nederlandse versie (pdf).