EU Jeugdrapport 2012

In 2009 keurde de Raad van ministers bevoegd voor jeugdzaken, een hernieuwd samenwerkingskader voor Europese samenwerking op het gebied van Jeugd goed. Dit samenwerkingskader, kortweg de Europese Jeugdstrategie, stelt 2 ambities centraal voor de periode 2010-2018:

  • Meer en gelijke kansen creëren voor alle jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
  • Actief burgerschap, sociale integratie en solidariteit voor alle jongeren stimuleren.

De Europese jeugdstrategie en de implementatie ervan is gebaseerd op de Open Coördinatie Methode, die zowel de Europese Commissie als op de lidstaten aanspoort om actie te ondernemen op 8 werkterreinen (onderwijs en training, werkgelegenheid en ondernemerschap, sociale inclusie, gezondheid en welzijn, participatie,…). Om dit te realiseren, stelt de strategie een set aan instrumenten voor: leren van elkaar, op feiten gebaseerde beleidsvoering, structurele dialoog, … en een driejaarlijkse rapportage door de lidstaten en de Europese Commissie. Deze rapportage wordt publiek gemaakt via het EU jeugdrapport dat naast de stand van zaken in de 8 werkterreinen ook een ‘status van de stiuatie van jongeren in de EU’ weergeeft. Beide documenten kan je hier downloaden.

Status of the situation of Young people in the European Union

Results of the first cycle of the Open Method of Coordination in the youth field (2010-2012)

Verder is er ook een politiek luik, dat de lijnen uitzet voor de toekomst. Dit komt steeds in de vorm van een officiële Mededeling van de Europese Commissie. Hier lees je de conclusies van de rapportage (de cijfers en de resultaten van de 8 thema's), samen met een vooruitblik op de volgende cyclus en het bepalen van de prioriteiten hiervan: (jongeren) werkgelegenheid, sociale inclusie en welzijn.

 

 


Volgende artikels zijn ook interessant: