Onderzoek: Hoe leren jongeren in Youth in Action projecten (2012)

Youth in Action vult het leren in het dagelijkse leven aan. Deelnemen aan een internationaal project versterkt de interculturele vaardigheden en bevordert het spreken van een vreemde taal. Het zijn net deze vaardigheden die je minder snel ontwikkelt in het dagelijks leren: op school, in de jeugdorganisatie, op de werkvloer of in het sociaal leven.

Dit blijkt een bevraging in het kader RAY, een internationaal onderzoeksnetwerk waar JINT aan meewerkt. 180 jongeren en 87 projectbegeleiders uit Vlaanderen die in 2012 aan een Youth in Action project deelnamen, werden bevraagd over hun leerervaringen voor én tijdens hun project.

Het onderzoek ging ook na hoe jongeren ‘best’ leren tijdens een project. Informele contacten en vrije tijd zijn belangrijke momenten voor het leren van een vreemde taal. Maar ook sociale en interculturele vaardigheden en zin voor initiatief ontwikkelen zich vaak sterker in een informele setting.

Download hier het volledige onderzoeksrapport (pdf). Meer info krijg je van Kurt Uyttersprot.