Eindevaluatie Youth in Action 2007-2013

Wat doet een buitenlands project met een jongere, een projectbegeleider of een jeugdorganisatie? Met die basisvraag in het achterhoofd ging JINT samen met de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) Vakgroep Sociale Agogiek de voorbije jaren op zoek naar leereffecten en impact van Youth in Action, het Europese programma voor jeugdprojecten dat liep van 2007 tot 2013.  

Sinds 2011 nemen we deel aan RAY, een Europees onderzoeksnetwerk met partners uit 30 landen. Via RAY bevragen en analyseren we welke impact Youth in Action projecten hebben op deelnemers, begeleiders en hun organisaties.
De bevindingen van de voorbije jaren schreef Howest nu neer in een eindevaluatierapport van het Youth in Action programma 2007-2013.

Boeiende lectuur waar we je graag een inkijk in geven!

Meer info over dit rapport krijg je bij Kurt