1ste RAY rapport voor Vlaanderen (2011)

Onderzoek naar de effecten van Youth in Action projecten.

Vlaanderen is een gemiddelde leerling in de Europese klas. Dit zou je kunnen stellen na het lezen van het rapport dat Howest schreef in het kader van RAY (Research based analysis of Youth in Action). Het RAY netwerk, bestaande uit nationale agentschappen en onderzoekspartners uit 16 landen, doet jaarlijks een online bevraging naar deelnemers en begeleiders van Youth in Action projecten. Hierbij worden leereffecten van het programma in kaart gebracht en  beschreven.

Het Vlaamse rapport dat nu op tafel ligt, baseert zich op projecten die in de loop van 2010/2011 bij JINT ingediend en goedgekeurd werden. 187 Deelnemers en projectbegeleiders namen deel aan de bevraging. Uit de analyses blijkt dat het spreken van een andere taal, sociale vaardigheden en interculturele competenties de belangrijkste domeinen zijn waarbij vooruitgang wordt geboekt.

De helft van de bevraagden stipt ook competenties in functie van actief burgerschap, ondernemerschap en zin voor initiatief aan als belangrijke verworvenheden via hun project.

Download het rapport.