Nieuwe RAY rapporten voor Vlaanderen (2018)

RAY, Research-based Analysis of Youth in action, is een onderzoeksnetwerk bestaande uit nationale agentschappen en onderzoekspartners uit 29 Europese landen en buigt zich over de impact van Erasmus+ op de leeruitkomsten en competenties van deelnemers, begeleiders en jeugdwerkers.

 

RAY-MON is een kwantitatieve bevraging naar de leereffecten bij jongeren en jeugdwerkers die deelnamen aan mobiliteitsprojecten. Dit rapport bundelt de resultaten van Vlaamse deelnemers en deelnemers aan projecten gesubsidieerd door Jint die plaats vonden in 2015-2016. De cijfers bewijzen nogmaals dat Europese projecten een enorme meerwaarde en verrijking zijn voor zowel jongeren als organisaties. Ze versterken de appreciatie voor culturele diversiteit, zelfontplooiing en jeugdwerkcompetenties zoals non-formeel leren en internationalisering.

Download verslag RAY monitor 

 

RAY-CAP graaft aan de hand van diepte-interviews naar competentie-ontwikkeling bij jeugdwerkers en capaciteitsopbouw bij organisaties die hebben deelgenomen aan activiteiten en trainingen in Erasmus+. In de verslagen van de 3 modules kan je nagaan hoe het vormingsaanbod van Erasmus+ Vlaamse jeugdwerkorganisaties ondersteunt en zelfs mee vorm geeft.

Download RAY-CAP competentie ontwikkeling jeugdwerkers
Download RAY-CAP capaciteitsopbouw organisaties

 

Alle Europese rapporten en onderzoeksresultaten vind je terug op www.researchyouth.eu.