“Youth for Human Rights” Transnational synthesis report of Human Rights Education actors and practices in national contexts

JINT stapte in 2017 mee in een internationaal netwerkproject samen met 6 Nationale agentschappen uit andere Europese landen.

Het doel van dit project is om jeugdwerkers te laten kennismaken met mensenrechteneducatie via vorming en opleiding.

In een eerste fase van het project deed elk partnerland een mapping van de bestaande tools voor mensenrechteneducatie die gebruikt worden in opleidingen en vorming voor jeugdwerkers.

De bevindingen werden samengebracht in dit algemene synthese rapport en het rapport van Vlaanderen.