Nieuwe RAY rapporten voor Vlaanderen (2018)


RAY, Research-based Analysis of Youth in action, is een onderzoeksnetwerk bestaande uit nationale agentschappen en onderzoekspartners uit 29 Europese landen en buigt zich over de impact van Erasmus+ op de leeruitkomsten en competenties van deelnemers, begeleiders en jeugdwerkers.

 

RAY-MON is een kwantitatieve bevraging naar de leereffecten bij jongeren en jeugdwerkers die deelnamen aan mobiliteitsprojecten.
In vergelijking met 2015-2016 is het aantal deelnemers uit een minderheidsgroep toegenomen in 2017-2018. Ook werden meer maatschappelijk kwetsbare jongeren bereikt. Vooral interculturele vaardigheden, samenwerken in teamverband en jeugdwerkcompetenties ondervonden een positief effect door deelname aan een Erasmus+ project.

In 2015-2016 toonden de cijfers dat Europese projecten een enorme meerwaarde en verrijking waren voor zowel jongeren als organisaties. Ze versterkten de appreciatie voor culturele diversiteit, zelfontplooiing en jeugdwerkcompetenties zoals non-formeel leren en internationalisering.

Download verslag RAY monitor 2017-2018

Download verslag RAY monitor 2015-2016 

 

RAY-CAP graaft aan de hand van diepte-interviews naar competentie-ontwikkeling bij jeugdwerkers en capaciteitsopbouw bij organisaties die hebben deelgenomen aan activiteiten en trainingen in Erasmus+. In de verslagen van de 3 modules kan je nagaan hoe het vormingsaanbod van Erasmus+ Vlaamse jeugdwerkorganisaties ondersteunt en zelfs mee vorm geeft.

Download RAY-CAP competentie ontwikkeling jeugdwerkers
Download RAY-CAP capaciteitsopbouw organisaties

 

Alle Europese rapporten en onderzoeksresultaten vind je terug op www.researchyouth.eu.