FAQs

Ik zag een internationale training in de jint.be kalender. Hoe stel ik me kandidaat?

  Ik zag op de SALTO trainingskalender een training die niet in jullie JINT kalender staat.
           Kan ik mij kandidaat stellen en ondersteuning van JINT krijgen?

  Kom ik in aanmerking om me kandidaat te stellen?

  Hoe gebeurt de selectie?

  Wie regelt en betaalt het vervoer?

  Wat moet ik zelf betalen voor mijn deelname?

  Ben ik verzekerd tijdens mijn deelname?

  Nog vragen?


Ik zag een internationale training in de jint.be kalender. Hoe stel ik me kandidaat?

De meeste trainingen en seminars die je op www.jint.be/kalender terugvindt, verschijnen ook in het Engels op de website van SALTO YOUTH. Op deze site vind je de ‘European training calendar’ waarop zowel Nationale Agentschappen (de ‘JINT-en’ in Europa), de SALTO resource centers als NGO’s (meestal jeugdwerkorganisaties) hun internationale vormingscursussen promoten. Je kan je enkel online via SALTO kandidaat stellen. In de JINT kalender vind je per event telkens de link naar de SALTO pagina terug.

Een profiel maken en inloggen
→ Nog geen SALTO profiel? Registreer je eenmalig via de knop ‘My Salto’ rechts bovenaan, en ga dan naar ‘register now’. Ga daarna naar de pagina van de training waarvoor je je kandidaat wil stellen.

→ Wel al een SALTO profiel? Ga via de activiteit op de JINT kalender naar de bijhorende SALTO pagina. Login in.

Je kandidaat stellen

Per event vind je een ‘apply now’ knop.  Hier vind je de deadline om je kandidaat te stellen (application deadline) en de datum waarop de definitieve selectie (date of selection) van deelnemers afgerond wordt. Zo snel mogelijk na deze deadline krijg je bericht of je al dan niet geselecteerd bent.

Klik op de ‘apply now’ knop om het online kandidaatsformulier (application form) in te vullen.

Je kandidatuur motiveren

Het is belangrijk is om heel duidelijk, in het Engels, uit te schrijven waarom je specifiek aan deze training wil deelnemen. Je kandidatuur wordt niet alleen door iemand van ons JINT team, maar ook door de –meestal - buitenlandse organisatoren of trainers gelezen. Ook zij maken een selectie en moeten begrijpen waarom jij je kandidaat stelt!

naar top  


Ik zag op de SALTO trainingskalender een training die niet in jullie JINT kalender staat. Kan ik mij kandidaat stellen en ondersteuning van JINT krijgen?

Het internationaal vormingsaanbod in het Erasmus+ Youth in Action programma is groot. JINT maakt  een selectie uit dit rijke aanbod en neemt niet alle activiteiten in de JINT kalender op. Het kan dus zijn dat je op de SALTO trainingskalender een interessante vorming ziet die je niet terugvindt op onze kalender.

Of je je voor deze vorming toch kandidaat kan stellen en bij selectie inhoudelijke en financiële ondersteuning van ons kan krijgen, hangt zowel af van het profiel van de organisator als van de betrokken landen:

de organisator: bij de ‘training overview’ in de aankondiging van de vorming op de SALTO trainingskalender lees je wie de organisator is. Is dit geen Nationaal Agentschap of SALTO resource center, maar een jeugdwerkorganisatie (NGO/other), dan is er vanuit JINT geen financiële en inhoudelijke ondersteuning. Meestal is er voor deze cursussen wel een andere vorm van financiële ondersteuning mogelijk. De organisator kan je hier verder rond informeren.

→ de betrokken landen: wordt de vorming georganiseerd door een Nationaal Agentschap of SALTO resource center, dan is het belangrijk om in de aankondiging na te gaan welke Nationale Agentschappen één of meerdere plaatsen voor deze vorming gereserveerd hebben:

  • Staat ‘Belgium-FL’ erbij, dan ondersteunt JINT deze vorming sowieso en kunnen we Vlaamse deelnemers zenden.
  • Staat de vorming open voor alle ‘Erasmus+:Youth in Action Programme countries’ (waar België toe behoort), dan kan je je kandidaat stellen.

Je kandidaat stellen wil niet zeggen dat je geselecteerd bent (zie verder).

Is het met bovenstaande informatie nog steeds niet duidelijk of je je kandidaat kan stellen? Neem dan gerust contact op via vorming@jint.be.

naar top  


Kom ik in aanmerking om me kandidaat te stellen?

Bij elke training vind je een omschrijving van de doelgroep waar ze op mikt. Neem deze eerst goed door vooraleer je je kandidaat te stellen. Soms is er misschien een andere training in onze kalender die beter aan je noden beantwoordt.  Hou de kalender dus in de gaten.

Vind je niet wat je zoekt of weet je niet zeker of een bepaalde training de juiste is voor jou? Neem contact op met de persoon die in de kalender vermeld staat. Bij activiteiten op  de JINT kalender is dat iemand van het JINT team (Nederlandstalig), bij activiteiten op de SALTO kalender staat de organisator vermeld (meestal Engelstalig).

Goed om weten:
JINT ondersteunt in de eerste plaats kandidaten die een link hebben met een Vlaamse jeugd(werk)organisatie of informele groep jongeren, hetzij als vrijwilliger, hetzij als professionele werkkracht. We gaan ervan uit dat je na afloop van de training wat je geleerd hebt ook effectief kan en gaat verspreiden binnen een organisatie of dat het naar een concreet project (bv. aanvraag voor een Erasmus+ Youth in Action project) kan leiden. 

naar top  


Hoe gebeurt de selectie?

Voor de meeste trainingen die in onze kalender verschijnen, hebben we vanuit JINT een aantal plaatsen voor Vlaamse deelnemers gereserveerd die we graag invullen met gemotiveerde Vlaamse deelnemers.

Voor een vorming die we niet actief op onze JINT kalender promoten, maar die wel in aanmerking kan komen voor ondersteuning door JINT, bekijken we elke kandidatuur case-by-case (bv. op basis van je profiel, je motivatie, onze beschikbare middelen).

De plaatsen voor Vlaamse deelnemers zijn sowieso per activiteit beperkt. Je kandidaat stellen voor een training wil dus niet automatisch zeggen dat je ook geselecteerd wordt.

Na de deadline maken we een pre-selectie op basis van de kandidaturen die we ontvangen hebben. Dit proces gebeurt in alle landen die kandidaturen ontvingen voor deze training. Op basis daarvan wordt door de organisator de definitieve selectie gemaakt. Na de selectiedatum brengt de organisator van de training je zo snel mogelijk op de hoogte.

naar top  


Wie regelt en betaalt het vervoer?

Je vervoer van thuis naar de training en terug wordt door JINT betaald. Wanneer je jouw deelname bevestigt aan de organisator, neem je ook contact op via vorming@jint.be. We boeken dan je trein- of vliegticket in overleg met jou.  Boek je liever zelf je ticket, dan kan dat enkel nadat je dit met ons hebt afgetoetst.

Lokale vervoerskosten (bv. een bus vanaf de luchthaven tot op de locatie van de training) vragen we je om praktische redenen zelf voor te schieten, maar betalen we nadien terug, op voorwaarde dat je ons de nodige bewijsstukken kan voorleggen via een onkostennota(ticket, factuur,…). Deze onkostennota ontvang je van ons.

Goed om weten: JINT is bezorgd over de impact van reizen op het milieu. Voor reizen onder de 500km stimuleren we het gebruik van de trein. Voor verdere afstanden kan reizen per vliegtuig, hiervoor compenseert JINT de CO2 uitstoot.

naar top  


Wat moet ik zelf betalen voor mijn deelname?

In de JINT kalender lees je per event wat je persoonlijke bijdrage is. Meestal gaat het om een eenmalige bijdrage van €50 als tegemoetkoming in de kosten. We sturen hiervoor een factuur op naar het adres dat we je na de definitieve selectie vragen (bv. de organisatie die jij vertegenwoordigt, of je persoonlijke thuisadres). Andere kosten zoals eten of accommodatie worden via het Youth in Action programma vergoed.
Eventuele extra kosten, bv. voor een visum, kunnen ook door ons vergoed worden, maar steeds na overleg en akkoord vooraf.
Lees hierboven meer over de kosten voor je vervoer.

naar top  


Ben ik verzekerd tijdens mijn deelname?

Indien JINT jou selecteert om deel te nemen, word je ook via ons verzekerd voor annulatie en voor bijstand van personen tijdens de training. Na de selectie ontvang je dan van ons een pdf met de algemene voorwaarden.

naar top  


Nog vragen?

Contacteer JINT via vorming@jint.be of bel ons op 02 209 07 20.

naar top  


 

Kalender