Internationale themagroep: Becoming part of Europe

wat:
van:
tot:
waar:
organisatie:
Discussie, Seminar
07/05/2018
08/05/2018
Vlaanderen
JINT vzw ism. Tumult

Hoe kan jeugdwerk jonge migranten, vluchtelingen en asielzoekers ondersteunen? Het netwerk van nationale agentschappen voor Youth in Action, waaronder JINT, sloeg de handen in elkaar.

Het grootschalige Europees project Becoming part of Europe focust op de integratie en inclusie van jonge vluchtelingen en asielzoekers in Europa. Het voorbije jaar brachten groepen experten in de verschillende partnerlanden inspirerende voorbeelden in kaart. De partners in het Vlaamse project Werelspelers werden hier nauw bij betrokken. Dit jaar werken we toe naar concrete beleidsaanbevelingen voor heel Europa.

Om die aanbevelingen vorm te geven brengen we in het voorjaar van 2018 vier internationale themagroepen bijeen. In kleine groepjes gaan we aan de slag rond de rol en competenties van het jeugdwerk in:

1/ het empoweren en het welzijn van jonge nieuwkomers

2/ sector overschrijdende samenwerking

3/ gender gelijkheid en LGTB rechten

4/ belangenbehartiging voor en door jonge nieuwkomers

Aan de eerste internationale werkgroep in Vlaanderen kunnen acht personen uit België deelnemen. Aan de drie andere werkgroepen in het buitenland kan telkens één persoon uit België bijdragen. Elke werkgroep houdt één live bijeenkomst in waarbij de voertaal Engels is. Daarnaast wissel je voor en na de bijeenkomst uit via mail en skypecalls.

De eerste meeting wordt georganiseerd door JINT ism. Tumult en vindt plaats in België (7-8/05), de drie anderen in Duitsland (14-15/05), Zweden (29-30/05) en Malta (24-26/04).

Dit is jouw kans om je ervaring, visie en expertise in het werken met jonge nieuwkomers vanuit een van de vier thema’s internationaal te delen! Daarnaast doe je nieuwe zuurstof op uit de praktijken en ervaringen in de andere Europese landen. Tenslotte kan je zelf ook mee beleidsaanbevelingen uittekenen en jouw stempel drukken op het Europees beleid.

Ben jij die meedenker? Bekijk alle info over wie we voor welke werkgroep zoeken! Je kandidaat stellen kan online tot 10 maart.

Meer weten?
Contacteer Silke Cuypers via silke.cuypers@jint.be of via 015-43 56 96.
Meer info over het project kan je terugvinden op www.bpe-project.eu.


Voor

Jeugd- en jongerenwerkers OF jeugdexperten (onderzoeker, beleidsmaker,…), met kennis en/of ervaring hebben over een van de vier thema's. Je hebt een goede kennis van het Engels en woont in Vlaanderen of Brussel.Interesse/ervaring in internationale samenwerking en/of Erasmus+ Youth in Action programma zijn een leuke extra maar geen must.

Meer weten?

deadline
prijs:
contact:

15/03/2018
gratis
Silke Cuypers - silke.cuypers@jint.be
JINT
Gretystraat 26 te Brussel
tel. 02/209.07.20

Kalender