VIEWMASTER - naar een nieuwe Europese programmaperiode

wat:
van:
waar:
organisatie:
Vorming
12/11/2018 en 27/11/2018
Mundo-b, Edinburgstraat 26, Elsene (Brussel)
JINT, Kenniscentrum Sociaal Europa, De Ambrassade, JES

SITUERING

De huidige Europese programma’s lopen nog volop tot en met 2020. Maar op hetzelfde moment staan we ook voor een periode van consultaties, ideeënvorming, discussies en beslissingen voor de jaren 2021-2027. Op alle mogelijke domeinen werden en worden programma’s geëvalueerd, beleidslijnen getrokken, nieuwe plannen bedacht en voorstellen gepubliceerd. Als kers op de taart is er ook de discussie over het EU meerjaren budget. Die meerjaren begroting zal de krachtlijnen van het Europese beleid voor de komende 7 jaren vastleggen. Ruim één derde van dat budget zal besteed worden aan subsidieprogramma’s en regionaal beleid. En het belang van Europa neemt opnieuw toe.

 

DOELEN

VIEWMASTER wil de jeugdsector in Vlaanderen meenemen in dit verhaal, om samen uit te vissen wat dit betekent voor de jeugdsector, wat we zelf kunnen meegeven als input, hoe we in de komende jaren betere aansluiting kunnen vinden bij het Europese beleid en hoe dit uitgevoerd wordt in Vlaanderen.

VIEWMASTER is informatief, maar laat uitdrukkelijk veel ruimte voor discussie en debat tussen experten en een beperkt aantal deelnemers. Verslaggevers zorgen voor gezamenlijke conclusies en actiepunten die naderhand door het werkveld kunnen opgenomen worden. Zowel in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019, als nadien bij de verdere ontwikkeling van Europees beleid in Vlaanderen. 

 

INHOUD

VIEWMASTER doet dat vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en vanuit het streven naar een breed transversaal jeugdbeleid. We gaan ook na hoe de Europese Unie naar (jeugd)organisaties kijkt en hoe hun werking daardoor beïnvloed wordt. Input krijgen we van experten van de Europese Commissie, de Vlaamse Overheid, uitvoerende Agentschappen in Vlaanderen en uit het werkveld.

Met 4 grote thema’s graven we naar de kern van het Europese beleid en de impact ervan op de Vlaamse jeugdsector :

 • De grote Europese strategieën zijn onderbouw van het Belgische en Vlaamse beleid.
 • Het Europese jeugdbeleid (inclusief linken met cultuur- en onderwijsbeleid)
 • Jeugd in het algemene Europese beleid
 • De Europese structuur- en investeringsfondsen werken aan cohesie en convergentie tussen Europese landen.

Lees alles nog eens na.

 


INSCHRIJVEN

Inschrijven is noodzakelijk en kan enkel voor beide dagen. Inschrijven kan uitsluitend online via de inschrijfpagina.

JINT houdt enkel persoonsgegevens bij in functie van de doelstellingen van haar werking en de realisatie van haar missie. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer info. 


OP HET PROGRAMMA:

Maandag 12 november 2018

9.30 u

 Verwelkoming en inleiding

Koen Lambert, Directeur JINT
9.45 u
 

Presentatie: De grote Europese strategieën zijn onderbouw van het Belgische en Vlaamse beleid

Jos Sterckx, Directeur Kenniscentrum Sociaal Europa

10.30u

Debat en conclusies door verslaggever

Moderator: Jeroen Bels, stafmedewerker JES

11.15 u

Koffiepauze

 

11.30 u

 

Presentatie : Het Europees jeugdbeleid (en linken naar het cultuur- en onderwijsbeleid)

Jan Vanhee, Attaché Jeugdzaken, Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU
12.30 u  Lunch  
13.15 u Debat en conclusies door verslaggever Moderator: Jeroen Bels, stafmedewerker JES
14.15 u

Jeugd in het algemene Europese beleid.

Presentaties en debat:

 

 • Sociaal ondernemerschap vanuit Europees perspectief

 

 • Jeugdorganisaties zijn "ondernemingen": belangrijke Europese regelgeving van belang voor jeugdorganisaties

 

 • Europa werkt uitdrukkelijk rond sociale thema's en doelgroepen: armoede, zorg, thuislozen, gelijke kansen

 

 • Europese subsidies bieden kansen: wat en hoe?

 

 

 

Kaat Peeters, Directeur Sociale Innovatiefabriek

 

Karel Vanderpoorten, Europese Commissie, DG Interne markt, Eenheid Sociale Economie en Ondernemerschap

 

Freek Spinnewijn, Directeur Europese federatie van nationale organisaties werkend met daklozen

 

Erwin De Bruyn, Directeur Stebo vzw

16.05 u Conclusies door verslaggever  
16.20 u Slotconclusies en afronding Koen Lambert, Directeur JINT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 27 november 2018

9.30 u

 Verwelkoming en inleiding

Jos Sterckx, Directeur Kenniscentrum Sociaal Europa
9.45 u
 

Werken aan cohesie en convergentie tussen Europese landen : de Europese structuur- en investeringsfondsen

Presentaties:

 

 • Voorstelling van het Europese kader

 

 

 • De Vlaamse aanpak voor de structuurfondsen

 

 

 

 

Dirk Reyntjens, Europese Commissie, DG Tewerkstelling, Sociale Zaken en Inclusie, Eenheid “Countrydesk” België e.a.

 

Louis Vervloet, Directeur Vlaams ESF-Agentschap

10.50 u

Koffiepauze  

11.10 u

Presentatie : Wat betekenen Europese structuurfondsen voor de social profit en jeugdsector ? Bert Boone, Algemeen Directeur Compaan, Dagelijks Bestuurder De Werkplekarchitecten

11.40 u

 

Debat en conclusies door verslaggever

Moderator : Jeroen Bels, stafmedewerker JES
12.00 u  Lunch  
12.45 u

Voorstelling aanbevelingen door verslaggevers

 

Debat en eindconclusies

 

 

Moderator: Jeroen Bels, stafmedewerker JES

13.45 u

Vertrek naar het “Huis van de Europese Geschiedenis”

 

14.15 u Bezoek aan het “Huis van de Europese Geschiedenis”  
15.45 u Afronding en follow-up afspraken Koen Lambert, Directeur JINT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAKTISCH

 • Tweedaagse vorming op maandag 12 en dinsdag 27 november 2018
 • Werktaal: alles sprekers zijn Nederlandstalig en het hele programma verloopt in het Nederlands
 • Een samenwerking tussen JINT, Kenniscentrum Sociaal Europa, De Ambrassade en JES

Voor

VIEWMASTER heeft plaats voor 20 tot 25 deelnemers en richt zich heel expliciet naar coördinatoren, beleidsmedewerkers, (internationale) vertegenwoordigers uit bovenbouw, koepelorganisaties en federaties. Naar hen die de verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen dat de jeugdsector, maar ook andere sectoren waar kinderen en jongeren belangrijk zijn, de Europese trein niet mist.

Meer weten?

deadline
prijs:
contact:

5/11/2018
Deelname is gratis, documentatie en 2x broodjeslunch inbegrepen
Koen Lambert - koen.lambert@jint.be
JINT
Gretystraat 26 te Brussel
tel. 02/209.07.20

Kalender