Studiebezoek naar Nederland 'Jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp' - #KrachtvanKruispunten

wat:
van:
tot:
waar:
organisatie:
Studiebezoek
17/06/2019
19/06/2019
Amsterdam & Uden, Nederland
JINT vzw, NJI, De Ambrassade, Bataljong

Hoe wordt jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp op lokaal niveau in Nederland georganiseerd?

Hoe werkt het jeugdwerk er samen met andere lokale partners?

Recht op vrije tijd voor jongeren in de jeugdhulp, hoe zit dat in Nederland?

Welke praktijken kunnen ons inspireren?

Ontdek het samen met 15 andere Vlaamse jeugd(welzijns)werkers, jeugdambtenaren en beleidsmakers van maandag 17 juni t.e.m. 19 juni ’19!

Context

Dit studiebezoek is een samenwerking tussen De Ambrassade, Bataljong, JINT en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), resp. het Vlaamse en Nederlandse Nationale Agentschap voor Erasmus+ Youth in Action.  De samenwerking kadert in:

  • ‘Europe Goes Local: Supporting Youth Work at Municipal Level’, een lange termijn Europees strategisch partnerschap binnen Erasmus+ Youth in Action dat bij wil dragen aan kwaliteitsvol lokaal jeugdwerk. JINT coördineert dit partnerschap in Europa. Het NJI is één van de bijna 25 Europese partners. Meer info op www.europegoeslocal.eu
  • Maak Tijd Vrij: een proefproject over jeugdhulp en jeugdwerk’ dat De Ambrassade trekt (https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/maaktijd-vrij). Jongeren komen in aanraking met jeugdhulp en/of verblijven in een voorziening/instelling, net om hen te beschermen. Maar zo worden ze vaak gehinderd in een ‘normaal’ leven. Net deze jongeren kunnen gebaat zijn bij een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. Meer nog, ze hebben er recht op! Van plezier en ontspanning, over het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties naar het oefenen van sociale vaardigheden, groeien in vriendschappen of uitbouwen van een sociaal netwerk.

Programma

In het driedaagse programma zoomen we in op:

  • Introductie in het jeugdwerk in Nederland om de Nederlandse context te begrijpen op het vlak van jeugdwerk en vrije tijd, zelfontwikkeling van jongeren, multi-methodisch werken, …

 

  • Deelname aan de ‘Dag van het Jongerenwerk’ in Amsterdam op 18 juni met als centraal thema hoe het jongerenwerk te versterken en te verbeteren voor de toekomst. Het programma is nog in de maak, maar vast staat dat volgende vragen mee beantwoord zullen worden: hoe zorg je ervoor dat je je blijft ontwikkelen als jongerenwerker en blijft aansluiten bij vragen waar jongeren mee rond lopen? Hoe maak je de resultaten van je werk zichtbaar voor partners als de gemeente? En hoe neem je de rechten van jongeren mee in beleid en uitvoering van het jongerenwerk? 

 

  • Hoe werken lokale besturen en lokale jongerenorganisaties in de praktijk? Hoe werken ze samen met andere lokale partners, met speciale aandacht voor het kruispunt jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp? We bezoeken 2 verschillende lokale contexten:

 

  • Reflectie: wat neem je terug mee naar je organisatie en/of het ‘Maak tijd Vrij’ project?

Opmerking: het programma is onder voorbehoud en er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

 

Interesse?

Stel je kandidaat ten laatste op 5 mei via de SALTO-kalender.

Tegen 9 mei hoor je van ons of je mee kan.

Neem vooraf zeker eens de FAQS over deelnemen aan een internationale vorming door!

Vragen?


Voor

Jeugdwerkers, jeugd projectmanagers, jeugd beleidsmakers, lokale jeugddiensten

Meer weten?

deadline
prijs:
contact:

05/05/2019
50
Inez Adriaensen - inez.adriaensen@jint.be
JINT
Gretystraat 26 te Brussel
tel. 02/209.07.20

Kalender