Recentste JINT e-zine


JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE juni 2019
Studiebezoeken naar Dublin en Nederland, een 'stromend' praktijkverhaal, Youthpass voor het European Solidarity Corps, een Europees charter voor lokaal jeugdwerk en een oproep voor nieuwe assessoren! 

KALENDER

12/09/2019Info- en vormingsdag: impact en zichtbaarheid van je project

01/10/2019Volgende deadline Erasmus+: Youth in Action en European Solidarity Corps

19/10/2019 SAVE THE DATE - Catch'Up: Een dag vol inspirerende ontmoetingen en praktische ideeën voor je internationaal project.  

14/11/2019 SAVE THE DATE - Inspiratie- en netwerkdag T'huis in het jeugdwerk' over jeugdwerk en jonge nieuwkomers

Mind yourself: studiebezoek naar Dublin

Een persoon rust op de schouder van een tweede persoon

Wil je meer te weten komen over het hele spectrum van psychisch welzijn en psychische gezondheidsproblemen bij jongeren? Leer bij van Ierse, Engelse en Belgische deelnemers tijdens een studiebezoek naar Dublin!

Deze studiereis is bedoeld voor jeugdwerkers om te netwerken, goede werkwijzen en ervaringen te delen en om je te inspireren aan nationale en internationale jeugdprojecten deel te nemen. Het studiebezoek naar Dublin maakt deel uit van een langer traject.

Interesse om uit te wisselen met Vlaamse, Ierse, Engelse, Brusselse en Waalse jeugdwerkers over de mogelijkheden en over hun aanpak in het werken met de doelgroep? Schrijf je in voor Mind yourself  - deadline: 22 juli!​

Bel'J groepsuitwisseling: De Maasroute  

Jongeren lopen de trap op

Tijdens de krokusvakantie trok Habbekrats met Vlaamse en Waalse jongeren uit kansengroepen en jonge nieuwkomers naar de Maas. Hun project ‘De Maasroute’ was een avontuurlijke vijfdaagse tocht langs de mooiste bochten en oevers van de stroom. Met dit project brachten ze jongeren van over de taalgrenzen, maar ook van over de Europese grenzen heen samen. Er werd in gemengde teams gewerkt, de steden langs de Maas werden verkend en er werd vooral van elkaar geleerd. Bekijk zeker de video van hun avontuur!

    Ook jij kan met Bel'J de taalgrens oversteken voor een groepsuitwisseling, vrijwilligerswerk of samenwerkingsproject in eigen land. Bel'J is een gezamenlijke subsidieprogramma van de Duitstalige, Franstalige en Vlaamse Gemeenschap. JINT vzw coördineert dit in Vlaanderen.​

Youthpass voor het Corps

Logo European Solidarity Corps

Sinds 28 mei is Youthpass nu ook beschikbaar voor deelnemers van European Solidarity Corps-projecten. Youthpass helpt de deelnemers om tijdens een project stil te staan bij hun leerproces en zich bewust te worden van de leerresultaten die ze bereiken. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en kunnen ze de meerwaarde van het project gemakkelijker toelichten aan anderen.

Binnen het Erasmus+: Youth in Action-programma wordt Youthpass al gebruikt. Het Youthpass-certificaat voor het European Solidarity Corps is een compacter document dan dat voor Erasmus+, met een sterke nadruk op de competentieontwikkeling van de deelnemer. Hoewel het wordt aanbevolen om Youthpass vanaf het begin en gedurende het hele project te gebruiken, zijn de certificaten ook beschikbaar voor de deelnemers van projecten waarvan de activiteiten al zijn voltooid.

     Op de Youthpass website kan je voorbeeldcertificaten vinden en de demowebsite uittesten.​

Jeugdwerk en mensenrechten

Human Library Huis over Grenzen

Op donderdag 20 juni ging in het BELvue museum te Brussel de inspiratienamiddag: Dubbel Krachtig, Jeugdwerk en mensenrechten door. Na een netwerklunch werd eerst het Europese project Youth for Human Rights geïntroduceerd. Het doel van dit project is om mensenrechteneducatie een volwaardige plek in het jeugdwerk te geven en zo sociale integratie te stimuleren.  

Na een boeiend panelgesprek konden deelnemers in de Human Library ‘boeken uitlenen’ en praktijkvoorbeelden ‘lezen’, zoals bijvoorbeeld Faces of Human Rights van Huis over Grenzen. Dit 'verhaal' speelt zich af op en rond de Duitse militaire begraafplaats in Lommel, met 14 ‘personages’ wiens leven beïnvloed werd door de schending of het gebrek aan mensenrechten.

De dag werd mooi afgesloten en samengevat door moderator en slam poet van dienst Yannick Moyson.

 Kon je er niet bij zijn op 20 juni? Of was je present en heb je zin je tanden in dit thema te zetten? Hou dan zeker het weekend van 4-6 oktober vrij voor het vormingsweekend Dubbel krachtig: jeugdwerk en mensenrechten is machtig!

Europe Goes Local: conferentie in Brussel, studiebezoek in Nederland

Groep mensen in gesprek

Van 4 tot 6 juni vond in Brussel de derde Europese conferentie van het Europe Goes Local netwerk plaats. Tweehonderd actoren van het jeugdwerk op lokaal niveau kwamen samen om van elkaar te leren, nieuwe samenwerkingsactiviteiten te plannen en ervaringen te delen over de kwaliteitsontwikkeling van lokaal jeugdwerk. Ook werd het European Charter on Local Youth Work er gelanceerd, een beleidsaanbeveling over lokaal jeugdwerk.

Van 17 tot 19 juni trokken 18 Vlamingen actief in het jeugdwerk naar Nederland voor het studiebezoek ‘Jeugdwerk, jeugdzorg en jeugdhulp’ - #KrachtvanKruispunten in het kader van Europe Goes Local en De Ambrassade's 'Maak tijd vrij'-proefproject. Ze bezochten gemeentediensten en lokale jongerenorganisaties in Amsterdam en Uden en namen ook deel aan ‘De Landelijke Dag van het Jongerenwerk: Jongerenwerk versterkt en verbetert’. Er werd ook onder de Vlamingen goed genetwerkt.


"We zagen verschillen tussen de het Vlaamse en Nederlandse jeugdwerk maar ook veel gemeenschappelijke passie!"

Wil jij ook graag deelnemen aan een studiebezoek of een internationale vorming, vaak voor maar €50? Kijk dan zeker eens naar het vormingsaanbod op onze website!​

naar top  


Tijd en zin om Erasmus+ en European Solidarity Corps-projecten te beoordelen?

Lijst

JINT is op zoek naar assessoren! We doen namelijk een beroep op externe assessoren om ingediende Youth in Action en European Solidarity Corps-projecten te beoordelen.

Om de huidige assessorengroep te versterken, zijn we op zoek naar onafhankelijke experten uit Vlaanderen en daarbuiten. De assessoren staan in voor de kwalitatieve beoordeling van de projecten aan de hand van een vooropgesteld kwaliteitskader. Als assessor krijg je per deadline aanvraagdossiers om te beoordelen. Daartegenover staat een financiële vergoeding.

      Lees meer over Erasmus+: Youth in Action, het European Solidarity Corps en de criteria in onze oproep voor assessoren. Via dit formulier kan je je kandidaat stellenWordt je kandidatuur aanvaard, dan kan je na een introductie en korte opleiding aan de slag. Meer weten? Contacteer Mauro van JINT vzw of bel even op 02 209 07 20.​

naar top  

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

 

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].