Europees jeugdwerk zet in op actuele uitdagingen

09/11/2017

In 2016 deed de Europese Commissie een oproep naar het jeugdwerk, om de actuele uitdagingen rond sociale inclusie en migratie binnen Europa aan te pakken. Als antwoord sloeg het netwerk van nationale agentschappen voor Youth in Action, waaronder JINT, de handen in elkaar. Samen zetten de agentschappen 3 grootschalige Europese projecten op.

>> Becoming part of Europe focust op de integratie en inclusie van jonge vluchtelingen en asielzoekers in Europa. Het voorbije jaar brachten groepen experten in de verschillende partnerlanden inspirerende voorbeelden in kaart. De partners in het Vlaamse project Werelspelers werden hier nauw bij betrokken. Tijdens de conferentie ‘Youth work opens Europe’ in Amsterdam wisselden jeugdwerkers uit Vlaanderen ervaringen en noden uit met hun Europese peers. Op 28/11 staat in Vlaanderen een Wereldspelers inspiratiedag op de agenda. In 2018 wordt toegewerkt naar concrete beleidsaanbevelingen voor heel Europa.

>> JINT is daarnaast ook partner in het Youth for human rights project. Hier ligt de focus op mensenrechteneducatie binnen jeugdwerk en niet-formeel leren. Het project wil hiermee wederzijds begrip in Europa stimuleren. Het voorbije jaar werden bestaande tools rond mensenrechteneducatie in kaart gebracht. Vanaf 2018 worden eerst trainers en daarna jeugdwerkers uit heel Europa gevormd om hiermee in het jeugdwerk aan de slag te gaan.

>> Het derde Europese project, Aware and active, richt zich rechtstreeks naar jongeren. Het wil hen aanzetten om zich actief in te zetten in Europa en kritisch om te gaan met media, om zo intercultureel begrip te stimuleren en jongeren te ondersteunen om zich actief in te zetten. Op het programma van de komende 2 jaar staan oa. Europese campagnes, idea labs en een grote Europese jongerenbijeenkomst.


Je vindt alle info over deze projecten via de nieuwe website youthwork4inclusion.eu

Meer weten? Geef Sofie Van Zeebroeck van JINT een seintje.