Youth For human Rights, een project rond mensenrechteneducatie

16/05/2018

JINT stapte in 2017 mee in een internationaal netwerkproject samen met 6 Nationale agentschappen uit andere Europese landen. Het doel van dit project is om jeugdwerkers te laten kennismaken met mensenrechteneducatie via vorming en opleiding.

In een eerste fase van het project deed elk partnerland een mapping van de bestaande tools voor mensenrechteneducatie die gebruikt worden in opleidingen en vorming voor jeugdwerkers. De bevindingen werden samengebracht in een synthese rapport.

 

Intussen werd een Training of Trainers met de insteek van mensenrechten ontwikkeld waarvan deel 1 zal doorgaan van 4- 9 juni 2018 in Slovakije.  JINT selecteerde 4 Vlaamse trainers om hieraan deel te nemen en zal hen ondersteunen om nadien in eigen land vorming voor jeugdwerkers op te zetten. Hou onze kalender in het oog voor meer info.

Ook de stafmedewerkers van nationale agentschappen in heel Europa bieden we de kans om zich te vormen op vlak van mensenrechten. JINT organiseert daarom samen met Destelheide van 10-13 december 2018 een internationale training.

Tenslotte willen we in 2019 samen met aanbieders van vorming en opleiding voor jeugdwerkers bekijken welke kansen er liggen om mensenrechteneducatie te integreren in hun aanbod. Een nota met aanbevelingen en internationale ‘good practices’ is hiervoor in de maak.