Europees charter voor lokaal jeugdwerk in de maak

20/06/2018

14 oktober 2018 : lokale verkiezingen in Vlaanderen. Tijd om lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid stevig onder de aandacht te brengen van toekomstige gemeenteraadsleden en schepenen. Daar wordt in de Vlaamse jeugdsector aan gewerkt en je zal al heel wat moeite moeten doen om in de komende maanden niet op een plaatselijke DEBATTLE activiteit te botsen.

En hoewel er zeker niet overal lokale verkiezingen zijn, gaat er ook in Europa meer aandacht naar lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid. De InterCityYouth conferentie in Leuven (november 2017) was zeker een boost en het vuur wordt verder brandend gehouden door EUROPE GOES LOCAL : een netwerkproject met 22 betrokken landen, getrokken door Erasmus+ Nationale Agentschappen en hun partners uit het werkveld op Europees, nationaal en lokaal niveau.

In de Europese Jongerenhoofdstad 2018, Cascais (PT) bracht het netwerk voor de tweede keer zo’n 150 Europeanen bij elkaar, betrokken bij lokaal jeugdwerk : lokale jeugdwerkers, gemeentebesturen, overkoepelende jeugdwerkorganisaties, Europese koepels. Netwerken voor toekomstige samenwerking was er aan de orde, maar er werd ook gediscussieerd over een “Europees Charter voor lokaal jeugdwerk”. Dat moet een stevig document worden dat in de deelnemende landen kan gebruikt worden om de “zaak” van lokaal jeugdwerk te bepleiten : jeugdwerkers bij hun gemeenten, een schepen bij zijn/haar collega’s, jeugdorganisaties bij nationale wetgevers…

Het ontwerp-Charter dat werd voorgelegd omvat de belangrijke uitgangspunten van lokaal jeugdwerk, de praktijkontwikkeling ervan, het lokale beleid dat daarvoor nodig is, de rol van jeugdwerkers, de kwaliteitsondersteuning en verbetering. Het is niet bedoeld als een catalogus van must-do’s, maar wel een checklist om het gesprek aan te gaan tussen verschillende partners.

In de aanloop naar de conferentie werd in alle deelnemende landen een consultatie gehouden. Resultaten daarvan zullen leiden naar een aangepaste versie van het Charter die in 2019 rond moet zijn.

In Vlaanderen wordt het project gecoördineerd door een nationale werkgroep met JINT, VVJ, Ambrassade en het Departement CJM. Ook de consultatieronde over het Charter werd hier opgevolgd.

Meer weten over Europe goes local : www.europegoeslocal.eu