Dit zijn de plannen voor na 2020

25/06/2018

Terwijl de huidige jongerenprogramma’s van de Europese Unie nog volop doorlopen, heeft de Europese Commissie al plannen voor het vervolg na 2020. Ze maakte haar voorstellen bekend voor een nieuw Erasmus programma en een European Solidarity Corps tot 2027. Er werd ook een nieuwe Europese Jeugdstrategie voorgesteld, die aan beide programma’s duidelijke en samenhangende doelstellingen en acties meegeeft. In de terminologie van het Vlaamse jeugdbeleid : een nieuw “Jeugdbeleidsplan” en 2 nieuwe “decreten” voor Europa!

 

Onder het trefwoord ENGAGE wil de Jeugdstrategie dat jongeren voluit kunnen participeren aan de samenleving en in dialoog gaan met beleidsmakers. Op Europees niveau wil de Commissie werk maken van een uitgebreider EU Youth Dialogue. In het nieuwe Erasmus programma wordt ook uitgebreider financiering voorzien voor jongeren participatieprojecten op lokaal en nationaal vlak.

CONNECT betekent in de Jeugdstrategie : meer jongeren met elkaar in contact brengen in internationale projecten en beroep doen op hun engagement in vrijwilligerswerk. Hiervoor worden in Erasmus (uiteraard !) uitwisselingsprojecten voorzien en ook het recente “Discover EU” project wordt een actie van het programma. Meer kansen voor vrijwilligerswerk vind je dan weer in het European Solidarity Corps, in een grotere verscheidenheid aan werkvormen : alleen, in groep, internationaal, en soms ook lokaal.

Met EMPOWER zet de Jeugdstrategie volop in op de versterking van jeugdwerk. Om dat in de praktijk te zetten, behoudt Erasmus de internationale projecten en trainingen voor jeugdwerkers en de partnerschappen tussen organisaties voor innovatie en ervaringsuitwisseling. Er blijft ruimte voor kleinschalige partnerschappen en er is ook specifieke aandacht voor het digitale jeugdwerk.

 

Tenslotte heeft de Jeugdstrategie ook aandacht voor jongeren op een breed spectrum van beleidsdomeinen. De Europese Commissie wil opvolgen welke middelen er voor jeugdbeleid worden uitgetrokken en een EU Youth Coordinator moet dit bepleiten bij de betrokken administraties van de Europese Commissie en bij de verschillende EU landen. De nationale overheden worden ook aangezet om gezamenlijke Europese werkplannen te beslissen en er ook een eigen nationaal werkplan aan te linken.

De beide programma’s, Erasmus en het European Solidarity Corps, moeten zorgen voor de uitvoering op het terrein en de financiering. Ook hier is de Commissie ambitieus. Ze wil het aantal deelnemers aan de programma’s verdrievoudigen in vergelijking met vandaag. Voor jongerenprojecten betekent dat een budget van 3,1 miljard € in Erasmus en 1,26 miljard € in het Corps, voor de hele Europese Unie over de hele 7-jarige periode.

 

Voor wie meer wil weten en lezen :

Voorstel Jeugdstrategie 2019 – 2027 :

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/factsheet-youth-may2018-en.pdf

Voorstel Erasmus programma 2021 – 2027: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-erasmusplus_nl.pdf

Voorstel European Solidarity Corps 2021-2027 :

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-solidarity-corps-beyond-2020_en.pdf