After Care Guarantee project bekroond

21/09/2018

Het After Care Guarantee project uit 2014 werd mee ondersteund door Erasmus+ Youth in Action en werd onlangs bekroond door de Europese Commissie als success story.

Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg hebben vaak geen familie of een sociaal netwerk om op terug te vallen, op je 18e ben je volwassen en moet je op je eigen poten staan. Ze hebben meer kans op dakloosheid en werkloosheid. Voor veel kwetsbare jongeren is de kloof na de jeugdzorg te groot. Het After Care Guarantee project benadrukt de begeleiding van jongeren in de overgang van jeugdzorg naar jonge volwassenheid. Aangezien de problematiek in heel Europa aanwezig is, deed After Care Guarantee dit in samenwerking met andere Europese organisaties uit Nederland, Oostenrijk en Italië en werd er samengewerkt met het Europese “Youth Care Platform”. Er werd ook heel uitdrukkelijk met kwetsbare jongeren uit deze verschillende Europese landen samengewerkt.

Jos Sterckx, directeur van Kenniscentrum Sociaal Europa: “De sterkte van dit project ligt in de erkenning van de problematiek op beleidsvlak. Het is een maatschappelijk probleem en het werd tijd dat het probleem werd erkend. De eerste aanzet hiervoor was te bevatten welke de obstakels zijn waarmee jeugdzorg-verlaters moeten dealen en hoe “jeugdthuisloosheid” ontstaat, een probleemstelling formuleren en eerste aanbevelingen doen.”

“Er werden drie grote aanbevelingen uitgeschreven. De eerste is dat er een after care begeleider moet worden aangesteld als een jongere 16 jaar wordt, deze begeleider kan dan de toekomst van de kwetsbare jongere mee plannen. De tweede aanbeveling is dat er een after care protocol moet gemaakt worden dat instellingen en overheden kunnen toepassen. De derde aanbeveling is op lokaal vlak: hoe kunnen diensten die helpen op vlak van huisvesting, werk en financieel beheer een meer aangepaste begeleiding voorzien voor deze kwetsbare jongeren?”

“Het After Care Guarantee project was een eerste plan van aanzet voor vernieuwend beleid in Vlaanderen en Europa. De aanbevelingen van het After Care Guarantee project worden momenteel uitgewerkt in een vervolgproject: A Way Home.”

 

De verschillende partners van dit project waren:

• Vlaams Agentschap voor Jeugdwelzijn - België (coördinator)

• Feantsa, European Federation of National Organisations working with the Homeless

• ENSA, European Netwerk of Social Authorities

• Regionale overheid van Carinthia - Oostenrijk

• Azienda Speciale Consortile Ovest - Italië

• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Nederland

• Kenniscentrum Sociaal Europa - België (projectbeheer)