‘Europe Goes Local’ brengt lokale jeugdwerkers uit heel Europa samen in Brussel

05/06/2019

Van 4 tot 6 juni wordt in Brussel de derde Europese conferentie van het Europe Goes Local netwerk georganiseerd. Tweehonderd actoren van het jeugdwerk op lokaal niveau worden ontvangen door JINT vzw om van elkaar te leren, nieuwe samenwerkingsactiviteiten te plannen en ervaringen te delen over de kwaliteitsontwikkeling van lokaal jeugdwerk. Ook wordt het European Charter on Local Youth Work er gelanceerd, een beleidsaanbeveling over lokaal jeugdwerk.

Europe Goes Local is een netwerkproject met 22 betrokken landen, getrokken door de Nationale Agentschappen van het Erasmus+-programma en hun partners uit het werkveld op Europees, nationaal en lokaal niveau. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Vlaamse Gemeenschap en steden en gemeenten uit heel Europa nemen deel aan de debatten.

Het European Charter on Local Youth Work is een document dat in de deelnemende landen kan gebruikt worden door iedereen om het belang van lokaal jeugdwerk aan te bevelen: jeugdwerkers bij hun gemeenten, een schepen bij zijn/haar collega’s, jeugdorganisaties bij nationale beleidsmakers…

Het Charter omvat de belangrijkste uitgangspunten van lokaal jeugdwerk, de praktijkontwikkeling ervan, het lokale beleid dat daarvoor nodig is, de rol van jeugdwerkers, de kwaliteitsondersteuning en -verbetering. In Vlaanderen wordt het project gecoördineerd door een nationale werkgroep met JINT vzw, Bataljong, Ambrassade en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.