Beleidsplannen

JINT startte in 2014 met de uitvoering van haar beleidsplan ‘Making waves’. Daarin omschrijven we volgende strategische doelstellingen:

1. Jongeren, jeugdwerkers  en hun organisaties ontvangen informatie op maat doorheen hun hele internationale/interculturele traject

2. Het jeugdwerk gebruikt internationale/interculturele samenwerking als methodiek om haar organisatie/beleidsdoelstellingen te bereiken

3.Jongeren realiseren hun interesses en ambities in samenwerking met jongeren uit andere culturen, gemeenschappen of landen

4. Jongeren, jeugdwerkers en hun organisaties ervaren sterker de impact van hun internationale/interculturele trajecten of activiteiten

5. De meerwaarde van internationale/interculturele samenwerking is sterker aanwezig in het maatschappelijk debat in Vlaanderen, de gemeenschappen en Europa

6. JINT verbetert de kwaliteit van haar interne processen

In de JINT beleidsnota 2014-2017(pdf) vind je het volledig strategisch kader.


Een overzicht van wat we al gerealiseerd hebben, vind je in onze werkingsverslagen: