JINT als netwerk

JINT brengt jeugdwerkers, jeugdorganisaties, en organisaties uit aanverwante sectoren bij elkaar om actief mee te werken aan het uitbouwen van JINT. 

Assessorengroep voor Youth in Action

Sinds 2010 doet JINT een beroep op externe assessoren om de ingediende projecten in Youth in Action te beoordelen. Deze groep komt drie maal per jaar samen met de JINT-stafmedewerkers Youth In Action, om uit te wisselen over kwaliteit van projecten, en een casuïstiek op te bouwen rond beoordeling van projecten.


Evaluatiecommissie voor Youth in Action

Samengesteld uit de directie van JINT, een lid van de AV en een lid van de Raad van Bestuur. Vertrekkende van de volgorde van een projectenranking (volgens de assessments van de assessoren) en rekening houdend met het beschikbare budget, maakt de Evaluatiecommissie een voorstel tot toekenning van Youth in Action projectsubsidies.


Collegagroep Internationaal

Deze groeiende groep jeugdwerkers die bezig zijn met 'internationaal' in hun organisatie komt vier keer per jaar samen bij JINT om uit te wisselen over hun internationale werking.

Het is de bedoeling om gemeenschappelijke noden en behoeften voor ondersteuning op het vlak van internationaal aan te kaarten en om te zetten in een gepast aanbod voor het jeugdwerk. Daarnaast wil deze collegagroep de deskundigheid bevorderen van jeugdwerkers die met de internationale werking van hun organisatie bezig zijn, ook daar waar doe nog in haar kinderschoenen staat.

Meer weten? Hou de JINT kalender in de gaten of contacteer Yannick.


CD 47

Commissie Doelstelling 47 wil de overheid en jeugdsector samenbrengen voor overleg in de voorbereiding op en visieontwikkeling binnen internationale fora als EU, Raad van Europa, VN en Benelux. JINT neemt het voorzitterschap en het secretariaat waar.


Platform Move 2 Learn

Samen met EPOS vzw brengt JINT mensen over sectoren heen samen rond een bepaald onderwerp dat leeft binnen internationale jongerenmobiliteit.

Jaarlijks houden we een Move2learn lunch. We zorgen daarbij voor inhoudelijke  input vanuit onderzoek en/of de praktijk en openen nadien de discussie.

Meer weten? Hou onze JINT kalender in de gaten of contacteer Sofie.