Jint Info

  • JINT vzw werd in 1989 opgericht door de Vlaamse regering, in overleg met de Vlaamse jeugdorganisaties.
    JINT kreeg van daaruit de opdracht mee om de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties te stimuleren en te ondersteunen.
  • Onder de noemer Go Strange wijs JINT individuele jongeren met buitenlandplannen de weg.
  • JINT wordt bestuurd door de Vlaamse overheid en het Vlaams jeugdwerk in een co-managementstructuur. Die krachtenbundeling tussen overheid en jeugdwerk zorgt voor een permanente wisselwerking in de uitbouw van JINT.

Klik hier voor uitgebreide informatie over JINT en over onze dienstverlening.