Vergroot Europees vrijwilligerswerk de kans op een job?

Jaarlijks trekken bijna 10.000 jongeren erop uit om als Europees vrijwilliger (EVS’er) de handen uit de mouwen te steken[1]. Ze gaan bij een buitenlandse non-profitorganisatie aan de slag met centen van Erasmus+: Youth in Action en ondersteuning van een zendorganisatie thuis. 

Het veranderde mijn kijk op de wereld en de mensen rondom me. Een echte aanrader! (ex-EVS vrijwilliger)

De impact van zo’n buitenlandervaring als EVS’er is zonder twijfel groot. Europees onderzoek toont aan dat de vrijwilligers specifieke competenties verwerven tijdens hun EVS project, waaronder interpersoonlijke en interculturele vaardigheden, zin voor initiatief, het spreken van vreemde talen en actief burgerschap. Internationale projecten dragen bovendien ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling, identiteitsvorming en uitbreiding van sociale netwerken.[2]

Maar vergroot zo’n EVS ervaring ook de kansen om een job te vinden?

Vrijwilligerswerk werkt
JINT bracht jongeren met zo’n EVS ervaring, EVS organisaties die de jongeren ondersteunen én de arbeidssector bijeen voor een bevraging en een boeiend focusgesprek.
Zowel de jongeren zelf als de organisaties en de arbeidssector schatten de kansen om werk te vinden vrij hoog tot hoog in. 60% van de bevraagde jongeren gelooft dat EVS hun jobkansen aanzienlijk vergroot. Bij de organisaties die de jongeren begeleiden, antwoordt 75% waarschijnlijk wel of zeker wel. Ook de werksector gelooft in extra kansen via internationaal vrijwilligerswerk. Voor 8% van hen maakt een jongere zeker meer kans, terwijl 61% kiest voor ‘waarschijnlijk wel’. 92% van de werkgevers geeft dan ook aan dat jongeren hun internationale ervaringen moeten vermelden op een CV, 60% vindt dat het aangegeven moet worden tijdens een job interview en 52% wil het ook in de motivatiebrief lezen.

Sleutelvaardigheden opdoen
Tijdens het focusgesprek kwam duidelijk naar boven dat EVS projecten een ideale leeromgeving zijn voor ‘soft skills’, generieke competenties of sleutelvaardigheden. Dit zijn niet-beroepsspecifieke, eerder algemene persoonlijke eigenschappen zoals communicatief zijn, empathie tonen, luistervaardig, analytisch denken, betrouwbaar zijn, flexibiliteit enz. Zowel vertegenwoordigers van EVS organisaties als de werksector geloven sterk in de meerwaarde van internationale projecten bij de ontwikkeling van deze uiteenlopende vaardigheden.

De waarde van Youthpass
Om de vaardigheden die deelnemers ontwikkelden in een Youth in Action project zichtbaarder te maken, ontwikkelde de EU de Youthpass. Een Youthpass is een document waarin jongeren kunnen benoemen welke vaardigheden of competenties ze hebben opgebouwd tijdens hun Youth in Action project.
Werkgevers geven echter aan dat ze geen nood hebben aan een zoveelste certificaat om bij de CV te voegen. De waarde van Youthpass ligt in het feit dat jongeren leren reflecteren over het eigen kunnen. Het helpt hen het eigen leren in kaart te brengen en te verwoorden. Dit kunnen ze dan weer gebruiken in hun CV of tijdens een sollicitatiegesprek.

“Tijdens mijn EVS stond ik niet echt stil bij leerkansen of leerresultaten. Maar nu ik werk aan het zoeken ben wel. Ik probeer te beschrijven wat ik in die periode geleerd heb”. (ex-EVS vrijwilliger)

Nogal wat jongeren die internationaal vrijwilligerswerk deden, hebben moeite om hun verworven sleutelcompetenties in relatie te brengen tot wat in vacatures en sollicitatiegesprekken gevraagd wordt. En net daar liggen uitdagingen voor de zend- en gastorganisaties.

“De échte waarde van een Youthpass certificaat wordt gegeven door de sollicitant zelf.” (HR verantwoordelijke)


Uitdagingen
Tijdens het focusgesprek ontstond een sterk pleidooi om Youthpass nog meer als een instrument te gebruiken dat jongeren bij hun leerproces kan begeleiden. Heel veel organisaties verrichten hier al fantastisch werk, maar de focus moet nog meer verschuiven van Youthpass als certificaat naar Youthpass als tool voor een reflectieproces.

Bewustmaking van de werkgeverssector blijft daarnaast ook essentieel, want bij de werkgevers is Youthpass, Europees vrijwilligerswerk en de meerwaarde van niet-formeel leren en internationaal verworven competenties soms nog weinig bekend.

Tenslotte kunnen jongeren zelf ook nog een duwtje in de rug gebruiken om uit hun comfortzone te stappen en in het buitenland als vrijwilliger werkervaring en vaardigheden op te doen.

“Wees niet bang om uit jouw comfortzone te komen en daag jezelf uit.  Vrijwilligerswerk beïnvloedt je persoonlijke ontwikkeling door ervaringen op te doen en uitdagingen aan te gaan.” (ex-EVS vrijwilliger)
 #EVS20#EVS20
Al 20 jaar geeft Europa jongeren de kans om in een ander land als Europees vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. Het Europese Erasmus+: Youth in Action programma biedt hiervoor de nodige centen en ondersteuning onder de noemer European Voluntary Service (EVS).  De vrijwilligers zijn tussen 17 en 30 jaar oud en draaien voor een periode van 2 maanden tot een jaar mee in een non-profitorganisatie.
Lees meer over de mogelijkheden op de website van Youth in Action.
 


Volgende artikels zijn ook interessant: