Vormingswerker Thomas trok naar Servië voor een intense cursus


Thomas trok naar Servië om er in internationaal gezelschap deel te nemen aan de cursus EUtopia. Als vormingswerker bij Groep INTRO werkt hij met asielzoekers en vluchtelingen. Hij geeft cursussen rond integratie en vrije tijd, en begeleidt sociaal artistieke projecten in samenwerking met lokale culturele partners. “Het hoofddoel - naast België leren kennen en integratie - is om even geen nummer of dossier, maar opnieuw mens te kunnen zijn."

Hoe ben je op deze cursus terechtgekomen?
"Groep INTRO stimuleert haar medewerkers actief om deel te nemen aan trainingen. Zo kunnen we onze visie verbreden en onze eigen opgebouwde  kennis toetsen aan anderen – in dit geval internationale partners – en indien mogelijk samenwerkingen aangaan. De staf volgt het vormingsaanbod op en stuurt ons de cursussen gericht door.”

Wat sprak jou in deze cursus aan?
“EUtopia wou jongerenwerkers de nodige vaardigheden meegeven om hun jongeren te helpen omgaan met het groeiende racisme en de toenemende culturele stereotypering in Europa. De omschrijving van de cursus sloot nauw aan bij mijn dagdagelijkse werk. Het leek me interessant om met jeugdwerkers uit Europa in dialoog te gaan over thema’s zoals multiculturaliteit, diversiteit, migratie, integratie, assimilatie enz.
Ik had niet zoveel concrete verwachtingen maar was wel heel nieuwsgierig naar de methodieken, visies en meningen van de andere deelnemers. Daarnaast hoopte ik iets bruikbaars voor mijn eigen werking te kunnen meenemen naar huis en een basis op te bouwen voor mogelijke samenwerkingen in de toekomst."

Hoe was de sfeer daar in Servië?
Er was een intense samenwerking tussen de cursisten. Iedereen was erg gemotiveerd en gedreven om in dialoog of discussie te gaan. Er was een goede mix tussen vrijwilligers en professionelen, verschil in afkomst, verschillende leeftijden,… De trainers hadden een duidelijk doel voor ogen en zijn er ook steeds in geslaagd om ons daarin te begeleiden. De cursus was dan ook erg intens. Zelfs in de pauzes werd naarstig verder uitgewisseld.

Het was echt een verrijking om met jeugdwerkers uit verschillende regio’s en landen samen te werken rond thema’s die grenzen overschrijden.

Wat neem je na deze intense cursus mee naar huis?
Ik keerde met zoveel terug naar huis: ervaringen, vrienden, samenwerkingsmogelijkheden. Europa zit vol jonge mensen met idealen die niet bang zijn om die idealen na te streven.
De cursus heeft me ook extra energie gegeven om mijn job te blijven doen en wakkerde het vuur zelfs nog aan.

Ik besef nu dat we nog meer moeten luisteren naar wat jongeren écht zeggen.
We hebben er als jeugdwerkers baat bij om de jongeren zélf te horen en niet onze eigen ideeën in hun schoot te leggen. De echte kracht van verandering ligt niet bij politici, bij volwassenen of bij professionelen, maar bij de jongeren zelf!


Wil jij ook zo’n internationale vormingscursus volgen? In onze JINT activiteitenkalender vind je een divers overzicht van cursussen, studiebezoeken en seminars rond uiteenlopende thema’s waar je als beroepskracht of vrijwilliger aan kan deelnemen. Het aanbod wisselt regelmatig, hou de kalender dus in de gaten!


Volgende artikels zijn ook interessant: