Me You Us: een intense zomerweek in Dworp

During this week I got to know a bunch of really amazing people, I discovered another part of me, I had time to rethink my own personality.

Iva, deelneemster uit Slovenië

Jongeren leven vandaag de dag in een super diverse samenleving waarin ze geconfronteerd worden met verschillende culturen, waarden en levensvisies. Het is niet altijd evident om daarin je eigen plaats te vinden, je identiteit te ontwikkelen en een positief zelfbeeld uit te bouwen.

Achttien jongeren en hun begeleiders uit Engeland, Slovenië, Nederland en België werkten in juli een week lang in Vormingscentrum Destelheide rond het thema identiteit en de expo ‘Ik Jij Wij’ van Rasa vzw die er op dat moment te zien was.

Vormingscentrum Destelheide zet internationaal al een tijdje hoog op de agenda. Ze zenden geregeld medewerkers en vrijwilligers uit naar het buitenland om nieuwe bagage op te doen. Deze zomer nodigden ze voor het eerst buitenlandse jongeren en jeugdwerkers uit voor de uitwisseling ‘Me You Us’.

In de voormiddag begeleidde Rasa vzw, die de expo ‘Ik Jij Wij’ opzette, telkens verschillende workshops. In de namiddag werkten de jongeren samen aan kunstwerken zoals schilderijen, video's en songs die ze presenteerden op een toonmoment. Het werd een intense zomerweek die nog lang zal nazinderen!

Zo’n groepsproject is zeker voor jongeren op die leeftijd heel erg bepalend in hun identiteitsvorming. Dat dan doen op een interculturele manier kan hun levensperspectief alleen maar verbreden.
Lies,  coördinator kunsteducatieve dienst Destelheide.

Lees er meer over op de website van Vormingscentrum Destelheide. Zelf met centen van Europa zo’n groepsuitwisseling opzetten? Meer info vind je op www.youthinaction.be.