Marok’n’roll: een inclusieve uitwisseling met smaak

In de zomer van 2016 sloeg tijdens een groepsuitwisseling de vonk over tussen Konekt vzw en Aragnia. Beide organisaties willen jonge mensen in kansarmoede en/of met een beperking kansen geven om te groeien. Die gedrevenheid deed hen de handen in elkaar slaan.

Een zomer later trok Konekt voor het eerst met een Belgische gemengde groep van professionelen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking naar Essaouira, voor een uitwisseling met een Marokkaanse groep jonge sociaal werkers.

“In onze dagelijkse werking met jongeren met een beperking worden we regelmatig geconfronteerd met vooroordelen, angst, en zelfs racisme tegenover de Islam cultuur. Met deze uitwisseling wilden we mensen met en zonder beperking over de grenzen van de organisatie en de cultuur met elkaar verbinden.
Binnen onze partnerorganisatie Argania wou een groep jonge animatoren, die zelf opgegroeid zijn in kansarmoede en geen mogelijkheid hebben om te studeren, jongeren met een beperking in hun reguliere werking betrekken. In het Marokkaanse volksgeloof krijgen mensen met een verstandelijke beperking vaak een problematische rol toegewezen. Daar wilden zij verandering in brengen.”

In het activiteitenprogramma ging er veel aandacht naar samen eten en culinaire activiteiten. “Eten als middel tot ontmoeting is een vaste waarde binnen onze werking. Nog meer dan de praktische vaardigheden staat het samenwerken, eten maken voor elkaar, mensen uitnodigen en verbinden hierin centraal. Samen eten is de olie voor vriendschap." 

De uitwisseling werd gesmaakt door alle deelnemers. “Voor de Marokkaanse jongeren was het een kans om hun competenties en kansen voor de arbeidsmarkt te versterken. Zij krijgen ook een nieuwe kijk en werkvormen aangeboden in het inclusief werken met jongeren met een verstandelijke beperking. Voor onze jongeren was de uitwisseling een kans om een stap verder te gaan en letterlijk en figuurlijk grenzen te doorbreken.”


Konekt maakte een mooi filmpje over deze bijzondere uitwisseling. Eentje om, met een kop thee erbij, even voor te gaan zitten.