Going International: een inkijk in de inzichten van 20 jeugdwerkers

Eind februari bracht JINT een twintigtal jeugdwerkers uit Vlaanderen, Franstalig België, Nederland en Frankrijk in Molenbeek samen in het seminarie ‘Going International with Young People from Diverse Cultural Backgrounds’. Het werd een boeiende en intense uitwisseling over onder meer de waarde van internationale samenwerking voor hun jongeren. Onze reporter ter plaatse geeft jullie graag een inkijk in de inzichten die de jeugdwerkers er hebben opgedaan: