ID Talks: Interfaith Dialogue

Deadline: 10-04-2024


Duik in het thema van religie, geloof en hoe je projecten kan opzetten die verschillende perspectieven omvatten. Deze serie van 5 verschillende online workshops brengt je inspirerende gastsprekers, discussies in kleine groepen en Q&A-sessies. Zo kan jij projecten opzetten die nog inclusiever zijn. Deze serie verwelkomt iedereen, ongeacht religie, die geïnteresseerd is in in jeugdwerk en thema's rond inclusie en diversiteit.

Wat mag je verwachten?

Religie en interlevensbeschouwelijke dialoog zijn verbonden met elk aspect van het leven. Het is belangrijk om te kijken naar de psychologische, sociale en politieke dynamiek van religie en haar rol in de huidige samenleving en politiek. Zo kunnen we religie deel maken van de oplossing en niet van het probleem en bouwen we bruggen tussen verschillende gemeenschappen. Begrip, respect en het bevorderen van vrede staan hier centraal.

ID Talks is een reeks van 5 online workshops over 5 belangrijke onderwerpen om interreligieuze dialoog echt te begrijpen en de link te leggen met community building en kwaliteitsvol jeugdwerk.

Zo kan jij als jeugdwerker, professional en/of vrijwilliger van over de hele wereld inzichten, best practices en inspirerende verhalen over inclusie en diversiteit horen en delen. Elke workshop begint met de input van een gastspreker. Daarna kan je deelnemen aan de discussie, vragen stellen en je eigen ervaringen delen.

Wat & wanneer?

De ID talks gaan telkens online door op woensdag om 13.00 uur, om de twee weken van 14 februari tot en met 10 april 2024. 

 • 14 februari > Understanding Interfaith Dialogue

  Vraag je je af wat interlevensbeschouwelijke dialoog is en wat we ervan kunnen leren? Waarom is het belangrijk en wat is de waarde en relevantie ervan vandaag? In deze talk ontdekken we samen de verschillende concepten (zoals interreligieuze dialoog, religie, geloof, spiritualiteit). We bekijken de onderlinge verschillen, de basiselementen van de interlevensbeschouwelijke dialoog, de mogelijkheden in de toekomst en de limieten.

  Gastspreker: Meg Villanueva uit de Filippijnen 
 • 28 februari >  Interfaith Dialogue and Identity 

  Klaar voor wat introspectie? In deze sessie onderzoek je wat identiteit is en welke rol religie en geloof spelen bij het creëren ervan. Hoe verhouden de religieuze identiteiten van een individu en een gemeenschap zich tot elkaar? Is de botsing van verhalen onvermijdelijk? Laten we praten over de kracht van verhalen vertellen, hun impact op jongeren en hoe we deze kunnen inzetten tijdens interlevensbeschouwelijke dialogen.

  Gastsprekers: Fouad Lakbir uit Nederland
 • 13 maart > Interfaith Dialogue and Community  

  Het is uiterst belangrijk om dialoog en uitwisseling te bevorderen tussen mensen en gemeenschappen die naast elkaar leven. Maar wat houdt het eigenlijk in en hoe voer je het uit? Wat maakt een 'sterke' interlevensbeschouwelijke dialoog, welke voorwaarden maken het mogelijk en wie moet erbij betrokken zijn? In deze talk analyseren we hoe de complexiteit van diversiteit de interreligieuze dialoog en gemeenschapsvorming beïnvloedt, en ontdekken welke rol de stad en de EU-jeugdprogramma's in dit proces kunnen spelen. 

  Gastspreker: Fien Ingebrecht uit België

 • 27 maart > Interreligieuze dialoog en verzoening

  Hoe kunnen we bruggen slaan tussen mensen? Deze sessie zoomt in op verzoening en de rol van interlevensbeschouwelijk dialoog in dit proces. Religie en geloof kunnen krachten van cohesie in de samenleving kunnen zijn in de plaats van verdeeldheid. We informeren ons over mogelijkheden om verschillende religieuze gemeenschappen in post-conflict gebieden samen te brengen. Wat is de rol van het jeugdwerk en jeugdprogramma's zoals Erasmus+ Jeugd in deze verzoeningsprocessen?

  Gastspreker: Nadežda Mojsilović uit Bosnië en Herzegovina
   
 • 10 april > Interfaith Dialogue and Peace
  Vrede en conflict komen vaak aan bod in niet-formeel leren en jeugdwerk. Maar wat onderscheidt interreligieuze conflicten van andere soorten conflicten? Laten we eens kijken wat de rol is van de interconfessionele dialoog in conflictpreventie, conflicttransformatie en vredesopbouw, en hoe jeugdwerk en programma's zoals Erasmus+ Jeugd het werk op het gebied van intercultureel leren en vredesopbouw ondersteunen.

  Gastspreker: Mamoun Khreisat uit Jordanië
  ​​​​​​

Ook al is er een deadline, je kan je doorlopend inschrijven op de komende sessies.

Voor wie?

 • Jeugdwerkers
 • Jeugdleiders en mentoren
 • Professionals
 • Onderzoekers en beleidsmakers
 • Vrijwilligers

... die geïnteresseerd zijn in een positief dialoog, die diverse perspectieven willen vatten en willen bijdragen aan initiatieven die bouwen aan community en vrede. Voor iedereen, ongeacht religie, die geïnteresseerd in in jeugdwerk en thema's rond inclusie en diversiteit.

Vragen?

Yannick De Schaepmeester