Study Visit - Inclusion of NEET youngsters - Portugal Experience

Deadline: 29-09-2022


Werk jij met jongeren in een NEET-situatie? Wissel ervaringen uit met andere jeugdwerkers en ontdek de mogelijkheden van Erasmus+ en het European Solidarity Corps.

Werk jij met jongeren in een NEET-situatie (Not in Education Employment or Training)? Schrijf je dan in voor dit studiebezoek rond de NEET-problematiek en wissel kennis, ervaringen en verschillende jeugdwerkpraktijken uit met je collega jeugdwerkers. Ook de mogelijkheden van Erasmus+ en het European Solidarity Corps worden in de kijker gezet.

De doelstellingen van het studiebezoek:

  • ervaringen en kennis uitwisselen tussen de deelnemers in het kader van het werken met jongeren in NEET-situaties
  • kennis nemen van de geplande preventie- en ondersteuningsstrategieën voor jongeren in NEET-situaties;
  • samen nadenken over de moeilijkheden die zich voordoen bij het bereiken/betrekken van deze doelgroep bij de activiteiten
  • nieuwe benaderingen, methoden en werkinstrumenten verkennen om de integratie van jongeren in een NEET-situatie te verbeteren
  • de mogelijkheden van Erasmus+ en European Solidarity Corps ontdekken
  • samenwerkings- en netwerkingsmogelijkheden creëren voor professionelen die werken met jongeren in NEET-situaties

Interessant voor:

Mensen die (op vrijwillige basis) met jongeren werken, en meer specifiek met NEET-jongeren (not in education, employment or training):

"Jongeren tussen 15 en 24 jaar die:

  • Geen opleiding volgden in een referentieperiode van 4 weken
  • Geen regulier onderwijs volgen
  • Geen opleiding volgen buiten het regulier onderwijs
  • Niet aan het werk zijn (ook niet als jobstudent)"

Bron: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/neet-jongeren 

Deelnemers uit verschillende sectoren zijn welkom: jeugdwerk, tewerkstelling, onderwijs...

Contact: