Europees samenwerkingskader jeugd

Begin 2009 stelde de Europese Commissie in een mededeling de nieuwe EU Jeugdstrategie (pdf, 66kB) voor. Deze werd verder verankerd in een resolutie (pdf, 778 kB), die werd aangenomen op de Raad van Ministers Jeugd op 27 november 2009.
 

De strategie schuift twee belangrijke doelstellingen naar voor :

  1. Meer en gelijke kansen creëren voor alle jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
  2. Actief burgerschap, sociale inclusie en solidariteit bij alle jongeren promoten.

Men wil daarbij op een gecoördineerde manier initiatieven ontwikkelen op acht actieterreinen :
 

  • Onderwijs en vorming
  • Werkgelegenheid en ondernemerschap
  • Gezondheid en welbevinden
  • Participatie
  • vrijwilligerswerk
  • Sociale inclusie
  • Jongeren en de wereld
  • Creativiteit en cultuur

Daarnaast is er duidelijk aandacht en zorg voor jeugdwerk en jeugdorganisaties als dragers van een aantal doelstellingen uit dit kader en als actoren die zeer duidelijk bijdragen tot de realisatie ervan. Dat mag dan in Vlaamse oren heel vertrouwd en normaal klinken, in de context van een Europese Unie is het dat zeker niet. Het is meteen een van de meest hoopgevende elementen uit deze strategie.


Volgende artikels zijn ook interessant: