Medewerkers

Het JINT-team zet zich in om jongeren en jeugdorganisaties te helpen internationaal te gaan. Contacteer ze gerust als je vragen hebt.


Management

Het Managementteam stuurt alle medewerkers van JINT aan en houdt het overzicht over de uitvoering van de programma’s en de kwaliteit van de dienstverlening.

Facility

In het Facility-team zorgen ze voor de algemene ondersteuning van JINT en de collega’s. ICT, administratie, onthaal, boekhouding, gebouwbeheer en logistiek zijn hier in goede handen. De Stafmedewerker Administratief Beheer Europese Programma's en de Projectassistenten bieden ook administratieve ondersteuning bij projecten in de programma’s.

Beheer Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps & Bel'J

Deze collega’s ondersteunen en beheren de projecten die in aanmerking komen voor de Europese subsidieprogramma’s. Daarnaast coördineren zij ook het Bel’J-programma. Wil je weten wie welke mogelijkheden ondersteunt en beheert? Neem dan een kijkje op de contactpagina's van Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps en Bel'J.

Ondersteuning Internationaal Jeugdwerk

Dit team ondersteunt jongeren met buitenlandplannen en jeugd(werk)organisaties die dromen van internationale projecten en samenwerkingen. Via communicatie, publiekswerking, vorming & netwerking, kennismanagement en het ontwikkelen van tools zetten ze in op:

  • informeren, inspireren en sensibiliseren

  • de kwaliteit van projecten en plannen ondersteunen 

  • know how verzamelen, borgen en delen

EU-voorzitterschap

België zal van januari tot juni 2024 voorzitter zijn van de Europese Unie. België zal ook de ministerraden op het vlak van jeugdbeleid voorzitten. JINT zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media daarvoor ondersteunen.

Europe Goes Local

Europe Goes Local is een Strategisch Partnerschap tussen 27 Nationaal Agentschappen van Erasmus+ Jeugd en hun partners. De focus ligt op het ondersteunen van kwaliteitsvol lokaal jeugdwerk door meer samenwerking op Europees, nationaal en lokaal niveau. JINT is de Europese coördinator van Europe Goes Local.

Elisa Schanzer (afwezig t.e.m. januari)
Project Officer Communication

SALTO Inclusion and Diversity

Het SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre is een onderdeel van JINT. SALTO-YOUTH staat voor Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth. Dit Resource Centre ondersteunt de uitvoering van de Europese Inclusie- en Diversiteitstrategie van Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps. De Project Officers ontwikkelen Europese strategieën en innovatieve acties (zoals vorming, publicaties, tools,…). Hiermee ondersteunen en versterken ze de Nationale Agentschappen en het Europese jeugdwerk in de EU, zodat een grotere diversiteit aan jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond inclusieve kansen krijgt in de subsidieprogramma’s.

Aanspreekpunt Integriteit (API)

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren bij JINT vzw als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen.