Medewerkers

Het JINT-team zet zich in om jongeren en jeugdorganisaties te helpen internationaal te gaan.


Management

Het Managementteam stuurt alle medewerkers van JINT aan en houdt het overzicht over de uitvoering van de programma’s en de kwaliteit van de dienstverlening.

Facility

In het Facility-team wordt gezorgd voor de algemene ondersteuning van JINT en de collega’s; ICT, administratie, onthaal, boekhouding, gebouwbeheer en logistiek zijn hier in goede handen. De Stafmedewerker Administratief Beheer Europese Programma's en de Projectassistenten bieden ook administratieve ondersteuning bij projecten in deze programma’s.

Beheer Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps & Bel'J

Deze collega’s ondersteunen en beheren de projecten die in aanmerking komen voor de Europese subsidieprogramma’s. Daarnaast coördineren zij ook het Bel’J-programma. Wil je weten wie welke mogelijkheden ondersteunt en beheert? Neem dan een kijkje op de contactpagina's van Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps en Bel'J.

Ondersteuning Internationaal Jeugdwerk

Dit team ondersteunt jongeren met buitenlandplannen en jeugd(werk)organisaties die dromen van internationale projecten en samenwerkingen. Via communicatie, publiekswerking, vorming & netwerking, kennismanagement en het ontwikkelen van tools wordt ingezet op:

  • informeren, inspireren en sensibiliseren;

  • het ondersteunen van de kwaliteit van projecten en plannen;

  • het verzamelen, borgen en delen van know how.

 

Europe Goes Local

Europe Goes Local is een Strategisch Partnerschap tussen 27 Nationaal Agentschappen van Erasmus+ Jeugd en hun partners. De focus ligt op het ondersteunen van kwaliteitsvol lokaal jeugdwerk door meer samenwerking op Europees, nationaal en lokaal niveau. JINT is de Europese coördinator van Europe Goes Local.

SALTO Inclusion and Diversity

Het SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre is een onderdeel van JINT. SALTO-YOUTH staat voor Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth. Dit Resource Centre ondersteunt de uitvoering van de Europese Inclusie- en Diversiteitstrategie van Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps. De Project Officers ontwikkelen Europese strategieën en innovatieve acties (zoals vorming, publicaties, tools,…). Hiermee ondersteunen en versterken ze de Nationale Agentschappen en het Europese jeugdwerk in de EU, zodat een grotere diversiteit aan jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond inclusieve kansen krijgt in de subsidieprogramma’s.