Wat doen we?

JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. 


Wat doet JINT?

JINT is op een heleboel vlakken actief. Waarvoor kan je bij ons terecht? 

  • JINT werd in 1989 opgericht door de Vlaamse regering, in overleg met de Vlaamse jeugdorganisaties. JINT kreeg van daaruit de opdracht mee om de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties te stimuleren en te ondersteunen. Lees meer over onze missie, bestuur en beleid.
  • JINT is het Nationaal Agentschap voor de uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps in Vlaanderen. Daarnaast is JINT in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitvoering van het Belgische subsidieprogramma Bel’J.
  • JINT brengt jeugdwerkers, jeugdorganisaties, en organisaties uit aanverwante sectoren bij elkaar. Daarnaast is JINT ook stevig ingebed in verschillende netwerken in Vlaanderen én in het buitenland.
  • In alle aspecten van de JINT-werking proberen we rekening te houden met rechtvaardige duurzaamheid.
  • Inclusie en diversiteit zijn voor JINT heel belangrijk. Enerzijds willen we ons aanbod in al zijn aspecten toegankelijker maken. Anderzijds willen we met onze programma’s en activiteiten een steentje bijdragen aan de inclusie van jongeren met minder kansen in de samenleving. Meer informatie over onze focus op inclusie en diversiteit.
  • JINT hecht veel belang aan de privacy van iedereen waarmee en waarvoor ze haar werking opzet.