Nationaal Agentschap

JINT is het Nationaal Agentschap voor de uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps in Vlaanderen. Daarnaast is JINT in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitvoering van het Belgische subsidieprogramma Bel’J.


Onze medewerkers informeren jongeren en medewerkers van jeugdorganisaties over de mogelijkheden binnen deze programma’s. Ze ondersteunen initiatiefnemers en indieners via vorming en ervaringsuitwisseling, en begeleiden hen bij het indienen van een subsidieaanvraag.