Missie, bestuur en beleid

Onze missie: JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.


JINT werd in 1989 opgericht door de Vlaamse regering, in overleg met de Vlaamse jeugdorganisaties. Het kreeg van daaruit de opdracht mee om de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties te stimuleren en te ondersteunen. JINT wordt structureel gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd en Media en door de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur.

Download statuten JINT 

 

Bestuur

JINT wordt bestuurd door de Vlaamse overheid en het Vlaams jeugdwerk in een co-managementstructuur. Die krachtenbundeling tussen overheid en jeugdwerk zorgt voor een permanente wisselwerking in de uitbouw van JINT.

De Algemene Vergadering (AV) bestaat uit 9 jeugdwerkers, aangeduid door de Vlaamse Jeugdraad, en 3 ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast kan de Algemene Vergadering zelf nog 6 bijkomende leden opnemen als experten. De Raad van Bestuur (RvB) staat in voor het dagelijks beheer en is samengesteld uit 3 jeugdwerkers, 3 ambtenaren en 1 jeugdwerker of expert.

Download samenstelling AV en RvB

 

Beleid

Het huidig beleidsplan 2021-2025 van JINT draagt de naam ‘Do not leave traces’. Omdat Internationale samenwerking beleven sporen nalaat.

Met de volgende 4 strategische doelstellingen (SD) blijven we de JINT-missie waarmaken:

SD 1: Jongeren, organisaties en beleidsmakers in Vlaanderen en Europa zijn overtuigd van de individuele en maatschappelijke impact van internationale/interculturele ervaringen en samenwerkingen.

SD 2: Een groeiende, meer diverse groep van jongeren en organisaties gebruikt de mogelijkheden van de programma’s die JINT beheert.

SD 3: Een groeiende, meer diverse groep jongeren en organisaties maken impactvolle internationale/interculturele projecten met ondersteuning op maat voor, tijdens en na hun project.

SD 4: JINT volgt in de interne werking de principes van diversiteit, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie, samenwerking, betrokkenheid en integriteit en draagt die ook uit.

Download strategisch kader 2021-2025