EU Jeugdrapport 2015

In 2009 keurde de Raad van ministers, bevoegd voor jeugd, een hernieuwd kader voor Europese samenwerking op het gebied van Jeugd goed. Dit samenwerkingskader, kortweg de Europese Jeugdstrategie, stelt 2 ambities centraal voor de periode 2010-2018: meer en gelijke kansen creëren voor alle jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en burgerschap, sociale integratie en solidariteit voor alle jongeren stimuleren.

De Europese jeugdstrategie en de implementatie ervan is gebaseerd op de Open Coördinatie Methode, die zowel de Europese Commissie als de lidstaten aanspoort om actie te ondernemen op 8 thematische werkterreinen (onderwijs en training, werkgelegenheid en ondernemerschap, sociale inclusie, gezondheid en welzijn, participatie,…). Om dit te realiseren, stelt de strategie een set aan instrumenten voor: peer-learning, op feiten gebaseerde beleidsvoering, de gestructureerde dialoog, … en een driejaarlijkse rapportage door de lidstaten en de Europese Commissie. Deze rapportage wordt publiek gemaakt via het EU jeugdrapport.

Verder is er ook een politiek luik dat de lijnen uitzet voor de toekomst. Dit komt steeds in de vorm van een officiële ‘Mededeling van de Europese Commissie’. Daarin lees je de conclusies van de rapportage, samen met een vooruitblik op de volgende cyclus en het bepalen van de prioriteiten hiervan.

Alle documenten in verband met het EU Jeugdrapport vind je op de website van de Europese Commissie.