Coyote magazine: common ground

“We need a common shared narrative to win the political championship for what we do.”

Tijdens de 2e Europese Jeugdwerkconventie in 2015 werd de common ground voor jeugdwerk in Europa gelegd in de eindverklaring, een krachtige boodschap die de bijdrage van jeugdwerk aan het leven van kinderen en jongeren in de verf zet.

Nu is er ook een common ground magazine. Het Coyote team van het EU-CoE Youth Partnership* brengt in haar nieuwste Coyote nummer heel wat informatie, inzichten en verhalen van tijdens de conventie bijeen. Een verhelderende inkijk in de eindverklaring van de 2e Europese Jeugdwerkconventie, een boeiende blik achter de schermen en straffe interviews en verhalen uit het hart van jeugdwerk in Europa.

Lees het Coyote magazine ‘Finding common ground’ online op de website van het EU-CoE Youth Partnership.

* Het partnerschap op het vlak van jeugd tussen de Europese Unie en de Raad van Europa.