Digitale competenties en digitale capaciteit in het jeugdwerk

Om een zicht te krijgen hoe het jeugdwerk in Vlaanderen omgaat met digitale competenties van jeugdwerkers, liet JINT een mapping oefening uitvoeren.

Om een zicht te krijgen hoe het jeugdwerk in Vlaanderen omgaat met digitale competenties van jeugdwerkers, liet JINT een mapping oefening uitvoeren. Mediapedagoog Davy Nijs bracht een heleboel bruikbare competentiemodellen en self-assessment tools bij elkaar en gaf een overzicht van het vormingsaanbod over digitaal jeugdwerk dat organisaties reeds ontwikkelden. Het rapport bevat ook een analyse van het aanbod en aanbevelingen voor de toekomst.

Lees het rapport