Europees en internationaal jeugdbeleid: een wegwijzer

Internationaal jeugdbeleid is een wondere, maar voor een buitenstaander soms ook complexe wereld.


Een wegwijzer

Internationaal jeugdbeleid is een wondere, maar voor een buitenstaander soms ook complexe wereld. Jan Vanhee (Vlaamse Overheid), Koen Lambert (JINT) en Prof. dr. Guy Redig (VUB) gingen op zoek naar hoe ze het ingewikkelde kluwen konden ontwarren en op een gevatte manier konden voorstellen.

In hun publicatie ‘Europees en internationaal jeugdbeleid’ willen ze verschillende actoren in de jeugdsector en daarbuiten wegwijs maken. De tekst wil enerzijds een referentiekader zijn voor definities, begrippen en structuren die samen het Europees en internationaal jeugdbeleid vormen.

Daarnaast willen de auteurs ook een hulpmiddel aanreiken bij o.a. de kadervorming in het jeugdwerk en bij het onthaal van nieuwe medewerkers, bestuurders enz. De tekst geeft ook aan hoe particuliere spelers zoals organisaties, verenigingen en instellingen kunnen inspelen op dit beleid en waar dit mogelijkheden biedt (subsidies, vorming en begeleiding, samenwerking, …). Ook andere sectoren en studenten die zich op het internationale niveau bewegen, vinden in deze tekst zeker inspiratie.

Download Europees en internationaal jeugdbeleid: een wegwijzer