JINT Focus: jeugdwerk in Europees perspectief

Deze JINT Focus schetst trends, visies, open vragen, knelpunten en succesfactoren op het vlak van jeugdwerk.


Jeugdwerk in Europees perspectief

In elk Europees land heeft jeugdwerk zijn geschiedenis. Elk land geeft ook zijn eigen invulling aan het concept, zowel in beleid als in de praktijk.

Wat is de stand van zaken? Wie formuleerde welke visie en wat voor invloed heeft die gehad? Waar zitten de pijnpunten en waar vinden we een common ground?

In het eerste deel van deze nieuwe JINT Focus vind je een schets van trends, visies, open vragen, knelpunten en succesfactoren. Het tweede deel analyseert de discussie aan de hand van de belangrijkste evenementen en gepubliceerde teksten, van 2001 tot 2018.

Download JINT Focus: jeugdwerk in Europees perspectief

JINT Focus

'Jeugdwerk in Europees perspectief' maakt deel uit van onze JINT Focus reeks.

JINT volgt internationale thema’s die jongerenorganisaties en het jeugdwerk aanbelangen op de voet. Een JINT Focusbrochure verkent een thema in de diepte, kadert de internationale dimensie ervan en vertelt hoe Europa er beleid rond voert.