Alto Huayabamba: natuurbehoud in Peru

Bij JINT streven we ernaar om voor minstens een kwart van onze internationale verplaatsingen te 'treinen'. Toch kunnen we er niet aan onderuit: er zit vaak een CO2-prijskaartje vast aan internationale samenwerking & uitwisseling.

Gelukkig kunnen we dat in samenwerking met Greentripper een stuk omvormen naar positieve actie. Zo steunen we dit natuurbehoudproject in Peru. 

Het project heeft als doel om de uitstoot die gepaard gaat met ontbossing en landdegradatie te verminderen door samen te werken met de lokale gemeenschap om duurzame initiatieven te implementeren.

Greentripper

Het project ligt in een zone tussen twee ecoregio's die wereldwijd van groot belang zijn: de oostelijke uitlopers van de tropische Andes en het Grote Wilde Gebied van de Amazone, in de laaglanden van de Andes. De belangrijkste oorzaken van ontbossing hier zijn het kappen van land voor weiland, industriële gewassen, illegale cocaplantages en mijnbouw. Deze activiteiten zijn overheersend geworden door het gebrek aan alternatieve economische mogelijkheden in de regio en zetten het land en de lokale fauna steeds meer onder druk.

De oplossing

Het project ligt in de provincie Mariscal Cáceres, in centraal-noord Peru en omvat meer dan 53.000 hectare. Het beschermde gebied maakt deel uit van een enorme wildcorridor, de Abiseo-Cóndor-Kutukú Corridor, die zich uitstrekt van het Sangay National Park in Ecuador tot het Cordillera Azul National Park in Peru. Het project heeft als doel om de uitstoot die gepaard gaat met ontbossing en landdegradatie te verminderen door samen te werken met de lokale gemeenschap om duurzame initiatieven te implementeren, zoals biologische honing- en quinoaproductie, effectief landbeheer, milieu-educatie en versterking van het lokale bestuur. Een ander belangrijk doel van het project is het in stand houden van de waterbalans in het bovenste stroomgebied van de Huayabamba rivier, die water levert aan gezinnen die verder stroomafwaarts wonen.

De impact

Het project vermindert de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer door ontbossing te voorkomen en in plaats daarvan natuurlijke ecosystemen te behouden om de vastlegging van koolstof te stimuleren. Door het Alto Huayabamba gebied te beschermen, beschermt het project vele inheemse en bedreigde diersoorten - zoals de ernstig bedreigde geelstaartwolaap - maar ook de diensten die sterke en gezonde ecosystemen leveren. In dit geval is dat het filteren van zoetwater uit de Huayabamba rivier. In samenwerking met de lokale gemeenschap zijn er ook een aantal sociale en economische initiatieven die ten goede komen aan de gezinnen in het gebied. Tot nu toe zijn er twee productieve verenigingen gevormd: een voor quinoa en een voor honing. Meerdere leden van de gemeenschap hebben ook deelgenomen aan verschillende milieu-educatieactiviteiten en bij 24 gezinnen is de keuken gerenoveerd, waardoor ze minder worden blootgesteld aan schadelijke rook. Bovendien heeft het project een aantal nieuwe jobs opgeleverd voor de lokale bevolking.

Klimaatprojectontwikkeling

Greentripper selecteert alleen klimaatprojecten die impact hebben op het gebied van uitstoot van broeikasgassen, én ook op het gebied van duurzaamheid en co-benefits voor de lokale bevolking. Deze effecten zijn in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en voldoen aan de criteria die zijn gedefinieerd door VCS (Verified Carbon Standard), het meest gebruikte vrijwillige broeikasgasprogramma om de geloofwaardigheid van emissiereductieprojecten te garanderen. 

Wist je dat ...

De CO2-uitstoot van de vluchten van JINT-medewerkers en deelnemers aan internationale vormingen bedroeg 63,77 ton tijdens de periode december 2022 tot mei 2023. Die compenseerde JINT met een bijdrage aan het Peruproject via Greentripper.

Lees verder