PeaceCraft Europe: On- en offline samenwerken in een internationaal project

Jeugdpartnerschap via Erasmus+ Jeugd

Onze eerste partnermeeting was begin maart 2020 in Istanbul. Tien dagen later ging de wereld op slot.

iDROPS

Het project PeaceCraft Europe werd in 2019 door iDROPS bij JINT ingediend als Erasmus+ Jeugdpartnerschap. Doelstelling? Participatief theater als werkvorm inzetten met jongeren en jeugdwerkers, om de strijd aan te gaan tegen de toenemende polarisering over de vluchtelingenkwestie. En dan ineens kwam COVID-19 alle plannen dwarsbomen. Hoe laat je een internationaal project dan toch doorgaan in tijden van gesloten grenzen, quarantaines en andere restricties? Projectcoördinator Nathan Hermans geeft tekst en uitleg.

Wat was het oorspronkelijke idee achter jullie project?

Nathan: “Met de digitale PeaceCraft Game als uitgangspunt, wilden we jongeren met en zonder vluchtelingenachtergrond laten stilstaan bij vragen als 'Welke uitdagingen ervaren jongeren rond de vluchtelingenthematiek?', 'Leeft er een wij – zij verhaal?', 'Waar liggen raakpunten?' In België, Slovenië, Bulgarije en Turkije zouden jongeren hiermee aan de slag gaan, om elkaar dan eind augustus 2020 in Bulgarije te ontmoeten. Tijdens deze uitwisseling zouden ze ondergedompeld worden in een participatieve theaterwerkvorm. Parallel zouden jeugdwerkers samen een toolkit creëren, als basis om nadien met jongeren te werken. Op lokale showcases per land en een internationale slotconferentie zouden de resultaten dan feestelijk gepresenteerd worden.”

Dat zijn heel wat plannen die in het water vielen.

Nathan: “Onze eerste partnermeeting was begin maart 2020 in Istanbul. Tien dagen later ging de wereld op slot. Corona dwong ons om het hele project te herdenken. Met de internationale partners onderzochten we hoe ieder in zijn eigen context, onder specifieke nationale maatregelen, met deze onvoorziene situatie kon omgaan. We hebben onszelf uitgedaagd om een combinatie van online en offline activiteiten op te stellen. Ook het budget hebben we verschillende keren moeten herrekenen. De reden waarom we dit project alsnog hebben kunnen realiseren, was het gezamenlijke geloof in het project. Na de eerste ontgoocheling, beslisten we samen om er het beste van te maken.”

Onze eerste partnermeeting was begin maart 2020 in Istanbul. Tien dagen later ging de wereld op slot.
Nathan

Hoe hebben jullie dan toch jongeren proberen bereiken toen duidelijk werd dat hen samenbrengen niet mogelijk zou zijn?

Nathan: “We hebben de uitwisseling voor jongeren herdacht naar een online vorming voor jeugdwerkers. Op deze manier bereikten we niet de jongeren rechtstreeks, maar wel de jeugdwerkers. In kleine groepjes konden zij met participatieve theaterwerkvormen aan de slag gaan in eigen land. Zo wilden we de jeugdwerkers inspireren, en de jongeren in eigen land betrokken houden. In een latere fase kwam de online internationale uitwisseling tussen de jongeren op gang.”

Hoe ging dat om een vorming over participatief theater digitaal op te zetten?

Nathan: “Thomas Deweer van onze projectpartner Pax Christi heeft vooraf verschillende oefeningen met enkele jongeren uit Vlaanderen op video opgenomen. Deze video’s dienden als illustratiemateriaal in de online vorming. En in Zoom lieten we jeugdwerkers samenwerken in break-out rooms. We gaven concrete opdrachten om thuis uit te voeren, en deelden de resultaten online met elkaar. Daarnaast voorzagen we veel ruimte voor dialoog.”

Hoe heb je de jongeren en de partners gemotiveerd en betrokken gehouden gedurende dat jaar?

Nathan: “Daar hebben we inderdaad extra energie gestoken. De jongeren hebben zichzelf georganiseerd, wel onder begeleiding van iDROPS. We merkten snel dat we extra aandacht moesten geven aan informeel contact en aanmoediging. Het vooruitzicht om hun realisaties voor te stellen aan het publiek en aan de jongeren uit andere landen, was een drijfveer om toch door te blijven gaan. Ook met de partners hielden we meer onderling overleg. Door elkaar voortdurend op de hoogte te houden, te inspireren en veel te videobellen, hielden we iedereen aan boord.” “Lastig was wel dat het een project met verschillende snelheden werd. De Turkse partner was door strengere maatregelen niet tijdig klaar en kon door de reisrestricties niet deelnemen aan het slotevent. Dat was balen. Door van het slotevent een hybride event te maken, konden ze er online toch bijzijn.”

Een deel van de jongeren in het project heeft een vluchtverleden. Hoe bereikten jullie hen?

Nathan: “Normaal rekruteren we de jongeren zelf. Nu schakelden we een tussenpersoon in het opvangcentrum in om hen te bereiken. Waar de scholen gesloten waren, snakten jongeren echt naar contact buiten de muren van hun opvangcentrum. We leverden ook extra inspanningen om hen alle kansen te bieden om online deel te nemen. Het Rode Kruis hielp ons daarbij door te zorgen dat de jongeren een computer en wifi ter beschikking hadden.”

“Digitale inclusie is sowieso een prioriteit voor iDROPS, omdat we het belangrijk vinden dat ook mensen in kwetsbare omstandigheden digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Eigenlijk hebben de jongeren en de jeugdwerkers elkaar hier zelf in bijgeschoold door uitwisseling over de verschillende digitale platforms. Er zijn heel wat gratis tools die digitaal samenwerken mogelijk maken. Meestal zijn jongeren daar snel mee weg.”

Door elkaar voortdurend te inspireren en veel te videobellen hielden we iedereen aan boord.
Nathan

Hoe hielden jullie het digitaal werken fris?

Nathan: “Creatief zijn met de energizers bleek een goede aanpak. Een ludieke start is altijd fijn. Ook de check-ins, waarbij gepeild werd hoe iedereen zich voelde, werden een vast item. We gaven ook vaak opdrachten waarvoor ze naar buiten moesten, bijvoorbeeld om foto’s te nemen van hun omgeving. Daarnaast hebben we ook samen online geluncht. Omdat de aandachtsspanne online korter is dan wanneer je live samenwerkt, hielden we ook kortere sessies. Tot slot waakten we ervoor ook online een veilige omgeving te creëren.”

De jongeren werkten in elk land rond de polarisatie die migratie met zich meebrengt. Wat waren de resultaten?

Nathan: “Eén groep heeft ingezet op de onderlinge taalproblemen en een cartoon-reeks ontworpen. De tweede groep heeft een gezelschapsspel ontwikkeld dat racisme en ingesleten vooroordelen aankaart, en de derde groep gebruikte muziek als brug tussen verschillende culturen. De uitkomsten hebben we online aan elkaar en aan de buitenlandse partners voorgesteld tijdens een webinar en nadien op een lokale expositie in Gent.”

Bleef internationaal samenwerken een meerwaarde in het project?

Nathan: “Zeer zeker. Elke partner had zijn eigen inbreng en expertise waardoor we veel van elkaar hebben geleerd. De maatschappelijke uitdagingen waarrond we willen werken dienen ook op Europees niveau gedragen te worden. Elk land heeft zijn eigen beleid en het is interessant om van andere aanpakken te leren. De toolkit is net daarom met de jeugdwerkers van alle landen samen ontwikkeld.”

Wat iDROPS leerde van internationaal werken in tijden van corona

  • Voor begeleiders van internationale projecten is flexibiliteit een cruciale competentie. Kunnen omgaan met onduidelijke regelgeving, last-minute aanpassingen, conceptuele en budgetwijzigingen en met de verschillende realiteiten in verschillende landen is een must.
  • Aandacht voor het welzijn van de jongeren is minstens zo belangrijk als de inhoud die we willen doorgeven.
  • Online werken is een middel om het proces tussen de fysieke activiteiten op gang te houden. Deze nieuwe manier van werken zien we als een mooie aanvulling van onze bestaande methodieken. In onze toolkit voor jeugdwerkers hebben we dan ook een hoofdstuk gewijd aan “approaches in online settings”.
  • Maar uiteindelijk is elkaar echt ontmoeten en samen plezier beleven nog altijd het meest bijzondere in internationale projecten. We zijn heel blij dat we ons project samen hebben kunnen afsluiten.

iDROPS werkt aan maatschappelijke vooruitgang met kansengroepen, organisaties en overheden. Via human centered design zoeken ze samen naar creatieve oplossingen om welzijn en welbevinden duurzaam te verbeteren.

Wil je meer weten over dit project, het slotevent herbekijken of de toolkit inkijken? Check www.idrops.org/projecten/peacecraft 

 

Dit artikel verscheen in de 6de editie van het SCOOP-magazine. Een overzicht van alle edities vind je hier

Foto's: Elles Visuelles

 

 

Lees verder