Steek de taalgrens over - per boot!

Bel'J groepsuitwisseling

Samenwerken in diversiteit is mogelijk en levert vaak een sterker resultaat op.

Habbekrats

Tijdens de krokusvakantie trok Habbekrats met Vlaamse en Waalse jongeren uit kansengroepen en jonge nieuwkomers naar de Maas. Hun project ‘De Maasroute’ was een avontuurlijke, vijfdaagse tocht langs de mooiste bochten en oevers van de stroom. Met dit project brachten ze jongeren van over de taalgrenzen, maar ook van over de Europese grenzen heen samen. Zo konden ze leren dat samenwerking in diversiteit mogelijk is en dit vaak een sterker resultaat oplevert.

De deelnemers werden in kleinere groepjes verdeeld, met in elk jongeren uit de beide taalgemeenschappen en jonge nieuwkomers, onder leiding van vaste begeleiders. Ze werkten zelfstandig per ploegje de hele dag, om ’s avonds hun belevingen en bevindingen te delen met de andere groepjes. Tijdens hun vijfdaagse deden ze de volgende steden aan: Dinant, Namen, Hoei, Luik en Maaseik.

Als klap op de vuurpijl maakten ze ook een video om hun hele avontuur in kaart te brengen:

Lees verder