Macedonië als katalysator voor empowerment

Ons internationaal avontuur begon eind 2015, met goesting die oversloeg op onze jongeren, collega’s en internationale partners... Tot je iets verwezenlijkt dat niemand eerst mogelijk dacht: zes jongeren uit onze vrijetijdswerking van Groep intro, zes vrijwilligers uit het lokale jeugdhuis Zenith, twaalf jongeren uit Macedonië en vijf begeleiders ontmoeten elkaar.
Allemaal met zeer uiteenlopende achtergronden, context, waarden- en normenpatroon en een eigen licht of zwaarder gevulde rugzak. En vooral allemaal met een heleboel (onontgonnen) talenten. Acht dagen samen om van, door en met elkaar intercultureel te leren. Al bleek achteraf dat die acht dagen slechts een startpunt waren.

 

 

 

 


 

 

Verwondering

Verwondering is de meest gepaste samenvatting van alle emoties die ons dagen, weken en maanden verbonden. Als begeleiders waren we verwonderd om de leergierigheid van de jongeren, om hun zelfinzicht en empathie, om hun kritische reflecties, om hun bereidheid uit hun comfortzone te stappen, om hun verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid, om hun flexibiliteit als alles toch anders liep dan verwacht. Niet in het minst waren we verwonderd om de impact die deze uitwisseling op hen had en nog steeds heeft. We waren ook verwonderd hoe deze specifieke context – waarin wij niet volledig de regie in handen hadden - ons als begeleiders deed nadenken over onze pedagogische en empowerende aanpak. Het was voor iedereen een rollercoaster aan leerervaringen.

 

Ver-rijkend

We lieten de jongeren ver en hoog rijken. Ze hebben gezien dat ze met geloof in eigen kunnen veel meer mogen verwachten van zichzelf en hun leven.

We zijn ondertussen maanden verder en van onze zes jongeren trekken er de komende maanden drie als EVS vrijwilliger opnieuw naar Macedonië. Enkele draaien nu mee in het lokale jeugdhuis en één jongere ging al op eigen houtje terug naar Macedonië.
Ook de andere jongeren van het jeugdhuis spreken nog steeds over de mooiste en vooral leerrijkste ervaring uit hun leven.
 

Verderzetting

De  invloed  van  één  project  was  niet  gering.  De  stop-motion  video’s  die de jongeren tijdens het project maakten, werden achteraf door  het  KASK  bewerkt. Er was  een  tentoonstelling  in  de  bib. We wonnen de  prijs  ‘Jeugdwerk  voor  Allen’  van  de Oost-Vlaamse  jeugdraad,  kregen media-aandacht,  maakten nieuwe  internationale  plannen,  er komt een werkgroep internationalisering op landelijk niveau,...
Kortom, er zijn veel zaadjes geplant waarvan we nog heel veel vruchten kunnen plukken!


Volgende artikels zijn ook interessant: