Het Belgische EU-voorzitterschap: een Europese boost voor jeugdwerk, jongeren en jeugdbeleid

Van 1 januari tot en met 30 juni 2024 neem België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. België neemt die rol over van Spanje en zal daarna de fakkel doorgeven aan Hongarije. Zo vormt ons land de middelste schakel in het huidige trio-voorzitterschap. 

Tijdens het Belgische voorzitterschap staat Vlaanderen aan het roer voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Media: een uitgelezen kans om (internationaal) jeugdwerk en jeugdthema’s op de Europese beleidsagenda te zetten. 

Een Europese boost voor jeugdwerk, jongeren en jeugdbeleid

Het Belgische EU-voorzitterschap

Het Belgische voorzitterschap in vogelvlucht

Als voorzitter speelt België een leidende rol in het voorbereiden van beleidsteksten die de ministers van Jeugd tijdens de Raad van de Europese Unie  zullen bespreken, de ‘Raadshandelingen’ genoemd. De input van die teksten komt uit schrijfgroepen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media waarin de jeugdsector vertegenwoordigd is, maar ook uit de reeks events die JINT mee organiseert (zie tijdlijn). Daarbij biedt het voorzitterschap de gelegenheid om onderwerpen op de Europese agenda te plaatsen waarop België wil inzetten, zoals lokaal jeugdwerk, sociale inclusie en een sterkere samenhang tussen beleid voor kinderen en jongeren. 

Als bruggenbouwer tussen de jeugdsector in Vlaanderen en Europa, is JINT een belangrijke schakel in dit verhaal. JINT coördineert de events, en waakt erover dat de stemmen van jongeren en jeugdorganisaties gehoord worden in de beleidsprocessen die de toekomst van Europa vormgeven. Maar het voorzitterschap is bovenal een gedeelde inspanning, waarin heel wat actoren uit de drie taalgemeenschappen de handen ineen slaan: 

  • De Jeugddepartementen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap
  • JINT en haar tegenhangers Le Bureau International Jeunesse (BIJ) en Jugendbüro 
  • De 3 jeugdraden met hun jongerenvertegenwoordigers

Wat staat er op het spel voor jongeren en jeugdwerk?

Met alle ogen op België gericht, biedt het voorzitterschap op het gebied van Jeugd een mooie kans om de kracht van de jeugd en jeugdinitiatieven te tonen. Zo staat de rijke diversiteit van de jeugdwerkpraktijk in Vlaanderen en België in de schijnwerpers. Jongeren krijgen de kans om als lid van een delegatie mee aan tafel te schuiven in beleidsdiscussies.   

Wat ook op de agenda staat, zijn de tussentijdse evaluaties van de Europese Jeugdprogramma’s 2021-2027 en de Europese Jeugdstrategie 2019-2027. Het belang van deze evaluaties is niet te onderschatten, want ze beïnvloeden de kansen voor organisaties en jongeren in de jeugdsector die internationaal willen gaan. 

Het uiteindelijke doel van dit voorzitterschap: sterker Europees jeugdbeleid. Ook het Vlaamse jeugdbeleid kan uit de evenementen en conclusies inspiratie putten en zo het Vlaamse jeugdwerkveld versterken.


Tekst: Emma Van Ooteghem
Beeld: GoedGoed

Dit artikel verscheen in de 10e editie van het SCOOP-magazine.

Lees verder