Becoming a Part of Europe: beleidsaanbevelingen

Hoe kan het jeugdwerk jonge nieuwkomers ondersteunen? Aanbevelingen naar beleidsmakers op lokaal, nationaal en Europees niveau van het Becoming a Part of Europe project

Hoe kan het jeugdwerk jonge nieuwkomers ondersteunen?

Aanbevelingen naar beleidsmakers op lokaal, nationaal en Europees niveau van het Becoming a Part of Europe project.

JINT is één van de partners van het project Becoming a part of Europe: How can youth work support young migrants, refugees and asylum seekers.

Binnen dit project werkten jeugdwerkers uit de zeven partnerlanden vanuit hun ervaring in het werken met jonge nieuwkomers samen aan beleidsaanbevelingen rond vier thema’s: gender en LGBT+, advocacy, cross-sectoraal werken en welbevinden en empowerment. Deze thematische aanbevelingen werden gebundeld, in een mooi jasje gegoten en vertaald naar het Nederlands. De beleidsaanbevelingen richten zich tot verschillende niveaus. Zo zijn er aanbevelingen voor lokaal, nationaal en Europees niveau. 

JINT trekt met deze aanbevelingen naar beleidsmakers, om zo het jeugd(werk)beleid ten aanzien van jonge nieuwkomers te verbeteren. We roepen alle jeugdwerkers, maar vooral zij die werken met jonge nieuwkomers op om hetzelfde te doen!